Om oss

Djurskyddet Kristinehamn

Djurskyddet Kristinehamn är en ideell förening som på olika sätt verkar för djurens bästa.

Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa hemlösa djur och djur som behöver omplacering.

Vi hjälper även till i djurskyddsärenden. Eftersom vi inte är en myndighet har vi begränsade möjligheter att ingripa. Vi kan t.ex. inte hämta djur utan ägarens tillstånd eller utan uppdrag av myndigheter, vid de fall där det finns en ägare till djuret.

Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Björn Larsson
Vice ordförande: Barbro Palm
Kassör: Christine Depraetere
Sekreterare: Ann-Catrin Bergström
Ledamöter: Margaretha Ahlén Johansson, Louise Hamilton, Kerstin Persson

Senast uppdaterad: 13 april, 2019