Om oss

Djurskyddet Kristinehamn

Djurskyddet Kristinehamn är en ideell förening som på olika sätt verkar för djurens bästa.

Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa hemlösa djur och djur som behöver omplacering.

Vi hjälper även till i djurskyddsärenden. Eftersom vi inte är en myndighet har vi begränsade möjligheter att ingripa. Vi kan t.ex. inte hämta djur utan ägarens tillstånd eller utan uppdrag av myndigheter, vid de fall där det finns en ägare till djuret.

Styrelsen 2022

Ordförande:          Kenneth Andersson

Vice ordförande:   Stig-Lennart Svensson

Kassör:                   Carina Lemke

Sekreterare:           Ann-Catrine Bergström

Ledamot:              Anna Höglund Södersten

Ledamot:               Anneli Gustafsson

Ledamot:               Therese Cedercrona

Senast uppdaterad: 29 mars, 2024