Djurhemmet

Djurskyddet Kristinehamns huvudsakliga verksamhet är att hjälpa hemlösa djur och djur som behöver omplaceras. På vårt djurhem tar vi främst hand om katter, men också andra smådjur som kaniner, andra gnagare och burfåglar. Ett par sköldpaddor har vi lyckats ordna nya hem till. Vi hjälper även till med omplacering av hundar som behöver ett nytt hem. Hundar finns i privata jourhem i väntan på adoption.

Djurhemmet har telefon 0550-15155 och är bemannat vardagar 09-17 samt helger 10-15.

Besök enl. överenskommelse

Telefontid vardagar 10-12 och 13-16.

Telefontid helger 10-13.

Avvikelser i besökstider och telefontider kan förekomma med anledning av veterinärbesök etc.

Observera att vi inte är en myndighet, vi har inga befogenheter eller rättigheter att ingripa i det som en del anser vara djurskyddsärenden. Det är alltid Länsstyrelsens djurskyddsenhet som skall kontaktas i alla dessa ärenden när det inte är akut och pågående brott. Om de inte svarar så ska polisen (via 112) kontaktas vid akuta djurskyddsärenden (om det är pågående brott), de har samma befogenheter som länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och har dessutom möjlighet att ta kontakt med tjänstgörande person i beredskap på Länsstyrelsen under icke kontorstid.

Fyra små gula kattungar

Senast uppdaterad: 26 mars, 2022