Gamla djurhemmet Barrliden – lite nostalgi

I många år disponerade föreningen fastigheten Barrliden på Imtorpsvägen i Kristinehamn. Huset hade dömts ut som bostad för människor efter att E18 drogs ganska nära fastigheten. Det fanns dock inget hinder för att använda den som plats för djurhem. Här hade vi en omfattande verksamhet, dock tungarbetad, eftersom husets källarplan och vind även användes. Därför var det mycket trappspringande och bärande med katter, matförpackningar, sand och tvätt.

Barrliden

Stora rummet och enskilda burar

 

Uteburar bakom Barrliden dit katterna hade tillträde via kattluckor i väggarna

Berta – en av de katter som blev långvariga gäster på Barrliden.

Senast uppdaterad: 24 januari, 2019

Nya djurhemmet

Barrhemmet var vårt tidigare djurhem. Information om vårt nya och nuvarande djurhem hittar du här.