Testamentera

Föreningen är mycket tacksam mot de personer som tänker på föreningens arbete för alla djur genom att testamentera pengar eller hela dödsbon till oss. Det är viktigt att ett testamente är skrivet på ett sätt som är juridiskt giltigt, med godkända testamentvittnen och korrekt text. Det är även viktigt att vår förenings namn anges rätt och helst även att föreningens organisationsnummer finns angivet i anslutning till föreningsnamnet i testamentet.

Vi uppmanar Dig som vill tänka på föreningen och djurens bästa på detta sätt att kontakta Din bank eller en lokal juridisk byrå för att få hjälp med den korrekta skrivningen och handläggningen/förvaringen av testamentet. Det är även viktigt att vi som förening erhåller en vidimerad kopia på testamentet.

Senast uppdaterad: 21 januari, 2019