Djurvilan – vår djurbegravningsplats

Föreningens sköter sedan 1973 djurbegravningsplatsen Djurvilan i Kristinehamn.

Som djurägare kan Du boka gravsättning för alla typer av husdjur – villkor är dock att de är kremerade och att askan finns i urna. Kremering förmedlas via veterinärstationerna eller kan ske direkt hos Lekebergs Smådjurskremering utanför Fjugesta ( http://www.smadjurskremering.se/ ), Emanuel Selin 070-675 91 96.

Du kan välja att ha en enskild gravplats eller att djurets aska gravsätts i den minneslund som finns på området. Mer information får Du via djurhemmets personal och i den broschyr som finns för ändamålet.

Begravningsplatsen är naturskönt belägen i området Hedehult strax utanför Kristinehamn, längs Bjurtjärnsvägen. Det är en underbar sista viloplats och vacker under alla årstider. Det är inget krav att du är medlem i föreningen för att få ditt djur begravt på Djurvilan och det är en begravningsplats för alla slags husdjur.

Föreningen tar ut en engångskostnad på 600 kr per begravning/gravplats för medlem och 800kr för icke medlem för enskild gravplats. Avgift för askans nedsättning i minneslunden är 300kr för icke medlem och ingen avgift för medlem. Vid minneslunden gräver personal ned askan. För enskild gravplats – kontakta djurhemmet för att se ut en gravplats och avtala tid för begravning. Graven grävs av personal och skottas igen efter ceremoni. Det står ägare till djuret fritt hur man vill utforma begravningsceremoni, markera gravplatsen och dekorera graven. Markering och dekorationer skall hållas smakfullt och inom gravens begränsning, och graven skall fortlöpande skötas av gravrättsinnehavaren. Kontrakt på gravplats skrivs innan ceremoni och avgiften betalas till vårt Bankgiro eller Swish.

Senast uppdaterad: 25 maj, 2021

Kontakt

Kontakta personalen på Djurhemmet angående Djurvilan och begravningar på 0550-15155 eller e-post kristinehamn@djurskyddet.se