Vilda djur – hur gör jag?

Djurhemmet har inte tillstånd att vårda eller hålla vilda djur. Hittar du ett skadat eller sjukt vilt djur eller kanske en till synes övergiven unge av ett vilt djur kan du kontakta Djurens Vänner direkt för rådgivning och hjälp. Djurens vänners vilt och smådjurshem tar emot småvilt och fåglar och sköts av godkänd viltvårdare. Telefon: 0552-418 77 Vilthemmet: 070-46 93 211 tel: 054 56 84 28. 

Här finns lista på viltrehabiliterare i Sverige: www.angtorpviltrehab.se

Lokalt i Värmland:

Fåglar, igelkott och ekorre:
I Karlstad finns Maud Fransson, Romstadsvägen 53, 653 42 Karlstad
Direktmobil: 076-176 31 12  (ev. även via 070-469 32 11)

Ekorre, igelkott samt de fågelarter som är akut
eller starkt hotade, sårbara eller nära hotade
enligt den svenska rödlistan och utöver det
6 fågelarter som är statens vilt:
I Torsby finns Madeleine Nilsson, Åsteby 48, 685 94 Torsby
Mobil: 072-208 22 75

Rovfåglar, alla fåglar, igelkott m.m. :
I Örebro finns Staffan Ullström  076-7121888

Brevduvor:
I Storfors finns Ravi Dissanayake 073-7757683

Hittar du en skadad igelkott eller ekorre kan du förutopm ovanstående kontakta kottecentralen i Lilla Edet tel: 0733-26 19 88
(medlem i KFVs Riksförbund)

Hittar du en skadad fågel kan du kontakta Fågelcentralen i Kungälv. Tel: 0303-16501  (alla dagar kl.8-20) 

KFV Riks är ett riksförbund bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet från Ystad i söder till Haparanda i norr. KFV: s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt arbete sker ideellt och KFV: s etikregel är ledstjärna. Du finner dem på www.kfv-riks.se

Om du har en robotgräsklippare!

Tänk på att igelkottar kan skadas och dödas av robotgräsklippare. Programmera gräsklipparen att inte klippa efter klockan 18 och inte under natten då igelkotten är som mest aktiv och letar mat i trädgården!

Om du hittar en skadad eller död duva med märkning!

Om du hittar en skadad eller död duva med märkning som kan vara en brevduva så kan du vända dig till ovanstående Ravi Dissanayake 073-7757683 i Storfors eller Kent Backman i Hova. Du når Kent på tel: 0703 961004, 0506 30048
eller e-post: kentbackman@telia.com

”Övergivna” djurungar

Det är inte ovanligt att se vilda – till synes övergivna – djurungar ensamma i naturen. På våren och sommaren är det älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar.
Undvik att störa djuren, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar!

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida….

Senast uppdaterad: 29 maj, 2020