Vanvård/Anmälningar

När djur far illa

Anmäl till Länsstyrelsen eller polisen
Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos länsstyrelsen. Du kan vara anonym när Du kontaktar dem. Du kan även anmäla via webbanmälan. Fyll i uppgifter i webbanmälan eller ring djurskyddstelefonen 010-224 71 20 tisdag-fredag kl. 09-12

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Värmlands län:
Växel 010-224 70 00

Länsveterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47

Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen som är skyldiga att utreda brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri. Du kan kontakta polisen även om det inte är akut.
Om du vill anmäla ett brott eller tipsa polisen, ring 114 14.  (det kan vara lång väntetid i växeln)

I akut läge (vid pågående brott) ring alltid 112!

Senast uppdaterad: 24 januari, 2019

Länsstyrelse

Djurskyddet Kristinehamn

Djurskyddet Kristinehamn saknar befogenheter att ingripa. Djurskyddet Kristinehamn är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden, men du kan vända dig till oss för stöd och råd.
Djurskyddsnummer: 0550-15155, dagligen fram till kl 17.00