Adoption av katt eller hund

Föreningen driver ett djurhem i Kristinehamn. Där gör vår personal och engagerade medlemmar stora insatser för att hemlösa och övergivna katter och hundar ska få ett bättre liv. Vi tar hand om över 200 katter och runt 40 hundar årligen.

Katterna på djurhemmet får daglig omvårdnad med mat, vatten, städning och omklappning. Alla katter vaccineras, märks och kastreras hos traktens veterinärer innan de säljs. Vid intresse gör ett besök på djurhemmet eller kontakta oss. En intresseanmälning på våra katter görs alltid genom ett personligt besök på djurhemmet. Hundar har vi alltid i jourhem – inte på djurhemmet. Hundar kan därför ses av intresserade köpare genom förbokad tid tillsammans med vår personal. Det är bra att ringa och boka besökstid på 0550-15155 eftersom personalen kan vara upptagna med redan inbokade ärenden.

Så går det till

Katt. (För hund se längre ner på sidan) Vill man adoptera katt från oss måste man först komma på besök och träffa kissen. Vi säljer inga katter utan att först ha träffat köparen med familj. Uppstår det tycke och det stämmer överens med kattens förutsättningar så får man skriva en intresseanmälan på djurhemmet (blankett finns där). (Exempelvis om katten vill vara ensamkatt så tar vi hänsyn till det, om det är en katt som behöver mycket sällskap skall den inte hamna hos någon som är borta hela dagarna etc.)

En intresseanmälan är inte bindande för någon part. Intresseanmälan gås sedan igenom av några av oss utsedda personer. Observera att en katt kan ha flera intresseanmälningar. Man kan också vara ensam om att skriva intresseanmälan på en katt eller hund – men – det är inte säkert man får adoptera den i alla fall. Eftersom våra katter och hundar ofta har med sig olika upplevelser från sina tidigare liv är vi mycket angelägna om att de skall hamna i rätt hem sett ur alla synpunkter, och det är vi som avgör detta.

För att adoptera från oss måste man vara myndig

Oavsett den nya ägarens ålder så måste denne, eller annan person i hushållet stadigvarande person, kunna utföra alla praktiska saker som krävs av en kattägare. Hålla rent i kattlådan, transportera katten till veterinär, klippa kattens klor etc.  Du bör även ha Ditt djur försäkrat och/eller ha en ekonomi som säkerställer att Du har råd med alla kostnader som djurägande är förenat med! Du binder upp Dig för ett livslångt ägande och ansvar för djuret.

Vi tar hänsyn till kattens uppskattade livslängd samt kattens personlighet och behov när vi tar beslut om adoption.

Vi adopterar inte ensamma kattungar till hem utan kattkompis/hundkompis. Har man en äldre katt hemma så rekommenderar vi inte att man tar hem en kattunge eller en ung och busig katt. Inte snällt mot den äldre katten som lätt blir stressad.

Vi säljer inte utekatter till område där vi inte anser att området är säkert ur kattsynpunkt. Alltför många katter mister sitt liv i trafiken.

Du ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för få adoptera djur hos oss.

Legitimation skall alltid uppvisas vid intresseanmälan. Vi utgår från att alla är införstådda med att vi alla situationer agerar utifrån kattens bästa. Efter gruppens genomgång av intresseanmälningar meddelas du beslutet. Du får givetvis inte ha belagts med djurförbud av Länsstyrelsen. Detta kontrolleras med dem genom Din identitet.

Vid adoptionen skrivs ett avtal där man förbinder sig att vårda katten väl och tillgodose dess behov. Du får inte avliva, omplacera eller på annat sätt förändra tillvaron för katten utan att ta kontakt med Djurskyddet Kristinehamn. Det är den som skall adoptera katten som skall hämta och skriva under avtalet. Om katten far illa eller hemmet visar sig vara olämpligt har vi rätt att återta katten omedelbart och utan återbetalning! Vi följer upp kattens fortsatta tillvaro genom kontakt med Dig som djurägare.

Priser på katter:

Aktuella priser för adoption av djur finns på djurhemmet. Priser bestäms av styrelsen. Det tillkommer även en avgift för ägarregistreringen hos Sv. Kennelklubben.
Överlåtelse av raskatt med stamtavla (vaccinerad, kastrerad, chippad, registrerad): Priset bestäms av oss beroende av ras och kattens ålder.
Andra priser kan förekomma på äldre katter oavsett ras.

Hund

Vill man adoptera hund från oss måste man först komma på besök och träffa oss och hunden. Vi säljer inga hundar utan att först ha träffat köparen med familj. Eftersom alla hundar i föreningens förvaltning finns i jourhem kan hundar träffas endast efter tidsbokning med personalens hundansvarige. Det är den hundansvarige som beslutar om Du eventuellt godkänns som ny ägare. En noggrann prövning sker av Din lämplighet som ny ägare.  Föreningens beslut kan inte överklagas.  Alla beslut tas med hänsyn till hundens tidigare levnadshistoria och hur den framgent bör leva. Priset för hunden sätts av föreningens hundansvarige. De flesta hundar som kommer till oss har gått via Länsstyrelsens djurskyddsenhet där de omhändertagits av olika anledningar. I övrigt gäller samma regler för hund som för katt i texterna ovanför.

Senast uppdaterad: 31 oktober, 2021

Obs

Alla katter vi adopterar ut är kastrerade, vaccinerade, ID-märkta samt fria från kvalster när de adopteras ut. Undantag är kattungar som vid cirka 8 månaders ålder i efterhand kastreras genom vår försorg. Observera att denna kastration ingår som en skyldighet för Dig som ny ägare, och att vi på föreningen bokar kastrationstiden för katten. Om Du inte följer detta åtagande så återgår kattens äganderätt till föreningen enligt Ditt medgivande på köpekontraktet. Vid så kallad privat omplacering förmedlar föreningen endast information och bildmaterial om djuret samt kontaktinformation till djurets nuvarande ägare. Allt ansvar kring djuret och omplacering ligger på ägare.