Tips och råd

Här har vi samlat en del information om vad Du kan göra när en katt eller hund har blivit sjuk, när en olycka har inträffat så att det är skadat (även vilt), eller andra händelser.

Här finns information om vad Du ska göra när Du vet om att djur vanvårdas eller liknande omständigheter. Du kan alltid anmäla och vara anonym om Du så önskar till Länsstyrelsens djurskyddsenhet.

OBS! I akuta djurskyddsärenden ska Du alltid ringa 112 till Polisen – djurmisshandel och liknande skall omedelbart anmälas!
Vänta inte till nästa dag för att kontakta Länsstyrelsen i akuta fall – polisen gäller i dessa fall!

Djurskyddet Kristinehamn är ingen myndighet och kan inte / får inte ingripa i djurärenden annat än beordrat från polisen eller länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Även en sida med länkar till närliggande verksamheter finns här.

Senast uppdaterad: 14 februari, 2019