REDE-verksamheten

Skolmaterial som utvecklar empati
Djurskyddet Sverige har tagit fram skolmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik). Materialet riktar sig till barnskötare och pedagoger som arbetar med barn i förskolan och skolan. REDE är ett evidensbaserat värdegrundsmaterial som är anpassat till läroplanen. Materialet är kostnadsfritt för alla att ladda ner.


Kärnan i REDE är empati. Och med hjälp av övningar som berör olika lärstilar får barn hjälp med att utveckla sin empatiska förmåga – för både djur och människor. Materialet är indelat i två ålderskategorier;
Mini-REDE för barn i förskolan 1-6 år och REDE för barn i skolan F-5.
Vill du veta mer om REDE? Gå in på www.rede.se

Katthotellet14 april, 2022