Vädjan om ekonomiskt stöd!

Vår förening vädjar till alla våra medlemmar samt läsare på hemsidan och Facebook om ekonomiskt stöd till vår verksamhet.

Vi kan ta emot gåvor på bankgiro 260-1201 och Swish 123 553 4904, eller kontant till djurhemmet.

VARMT TACK FÖR DITT VÄRDEFULLA STÖD!