Vädjan om ekonomiskt stöd!

Vår förening vädjar till alla våra medlemmar samt läsare på hemsidan och Facebook om ekonomiskt stöd till vår verksamhet. På grund av den rådande situationen med virusspridning så står hela vår loppisverksamhet stilla. Dock måste vi betala lokalhyror varje månad, och vi har även mindre intäkter på djurhemmets verksamhet.

Detta tär mycket hårt i vår kassa, och vi behöver verkligen allt ekonomiskt stöd som vi kan få.

Vi kan ta emot gåvor på bankgiro 260-1201 och Swish 123 553 4904, eller kontant till djurhemmet.

VARMT TACK FÖR DITT VÄRDEFULLA STÖD!