Minnesplats

En älskad familjemedlem lämnar alltid ett stort tomrum efter sig, vare sig det är en människa eller ett husdjur. Därför anser vi på Djurskyddet Landskrona att det är viktigt att även våra husdjur ges möjlighet att få en vacker sista viloplats, där det finns möjlighet för den övriga familjen att regelbundet besöka den saknade familjemedlemmen. Kanske för en stunds tyst kontemplation, en kort pratstund eller helt enkelt en plats där man har möjlighet att minnas och sörja sin vän.

Landskrona djurminnesplats ligger på en naturskön och rofylld plats i en dunge på vänster sida av Varvsvägen på väg från Landskrona mot Häljarp.

Djurminnesplatsen är en begravningsplats för alla sorters djur, och man behöver inte vara medlem i Djurskyddet Landskrona för att få begrava sin vän här.

Det är alltid öppet på Djurminnesplatsen för besök.

Endast kremerade djur får begravas på Djurminnesplatsen. Djuren kan begravas antingen på en gravplats eller i minneslunden. Alla begravningar ska utföras av Djurskyddet i Landskrona.

Gravplats med sten:

Gravplatsen hyrs i 5 år mot en kostnad av 550 kr, för två djur i samma grav 800 kr. Förlängning kan därefter ske i ytterligare femårsperioder mot en kostnad av 400 kr per period. En cementplatta i storlek 35 x 35 cm läggs över graven. En minnesplakett med djurets namn och data anskaffas av djurägaren själv. Vid gravplatsen finns plats att plantera blommor/växter som sköts av gravägaren själv. Gräset närmast gravplatsen, mellan gravarna, klipps av gravägaren. Gräset på resten av Djurminnesplatsen sköts av kommunen.

Minneslund:

Djuret kan begravas i Minneslunden mot en engångskostnad av 400 kr.

Nya priser fr.o.m. 2020-07-01.

Vid frågor rörande djurminnesplatsen kontakta oss enligt nedan.

Kontaktperson Britt-Marie, tel 0739-474931.

Facebook: Djurskyddet Landskrona

E-post: landskrona@djurskyddet.se

Senast uppdaterad: 8 juni, 2024