Styrelsen

Ordförande
Britt-Marie Cederstam 
bmcederstam@hotmail.com

Vice Ordförande
Boel Olsson
boel.nso@hotmail.com 

Kassör
Carina Trede
carina3de@outlook.com

Sekreterare
Eva HĂ„kansson 
bothilda@hotmail.com 

Styrelseledamöter
Susan Joppien
susan.joppien@bredband.net

EvaSaga Johnsson
evasaga.johnsson@hotmail.com

Sara Nygren

saranygren@hotmail.se

Suppleanter

Anette Nilsson

anettenilsson6424@gmail.com

Henrik Olsson (marknadsansvarig)

Lena Pettersson 
nikitalena@hotmail.com 

Senast uppdaterad: 27 juni, 2022