Styrelsen 2023

Ordförande
Britt-Marie Cederstam 

Vice Ordförande
Boel Olsson

Kassör
Carina Trede

Sekreterare
Eva HÄkansson 

Styrelseledamöter

EvaSaga Johnsson

Susan Joppien

Louise Liljenfors

Suppleanter

Christa Hansson

Lena Pettersson 

Senast uppdaterad: 9 oktober, 2023