Styrelsen

Ordförande
Britt-Marie Cederstam 
bmcederstam@hotmail.com

Vice Ordförande
Boel Olsson
boel.nso@hotmail.com 

Kassör
Carina Trede
carina3de@outlook.com

Sekreterare
Eva Håkansson 
bothilda@hotmail.com 

Styrelseledamöter
Susan Joppien
susan.joppien@bredband.net

Anette Nilsson 
anettenilsson6424@gmail.com

Suppleanter
Henrik Olsson (marknadsansvarig)

Lena Pettersson 
nikitalena@hotmail.com 

Åsa Larsson

asalotta@hotmail.com

Senast uppdaterad: 10 juni, 2021