Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Hanny Rosendahl
Vice ordförande: Britt-Marie Cederstam
Sekreterare: Eva Håkansson
Kassör: Susanne Müller
Ledamöter: Anette Nilsson, Ida Olesen, Lisetth Hagerman
Styrelsesuppleanter: Sol-Britt Persson, Mona Andersson, Lena Pettersson och Birgitta Kullvén
Revisorer: Boel Hansson, Sarah Andersson
Revisorsuppleant: Susan Joppien

Medlemsantalet har under året 2015 varit 135 medlemmar. Under året har styrelsen haft 5 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. Årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan och föreläsare var Katarina Lingehag Ekholm som pratade om hur djur tänker och känner, det senaste inom kognitionsforskningen. Konditori Lorry bjöd på fika.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med begravningar. Vi har under året tagit hand om 11 katter, som har fått vård och behandling efter behov och/eller omplacerats i nya hem. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. Under 2015 har kastreringsbidrag löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Råd och hänvisning ges till olika myndigheter när vi inte själv kan agera. Dessutom har föreningen bidragit med fågelfrö till en förskola i Helsingborg (där en i styrelsen arbetar) för stödmatning till vintern. Detta för att lära barnen att värna om djur.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.
Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E.
Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 14 januari, 2020