Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsåret 2023

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Britt-Marie Cederstam

Vice ordförande: Boel Olsson

Sekreterare: Eva Håkansson

Kassör: Carina Trede

Ledamöter: EvaSaga Johnsson, Susan Joppien och Louise Liljenfors

Styrelsesuppleant: Christa Hansson och Lena Pettersson

Revisorer: Martin Lindahl Revisorsuppleant: Emelie Dahl och vakant

Medlemsantalet har under året 2023 varit 123 samt 4 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 17 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inklusive årsmötet. Årsmötet hölls 26 mars på ÖV-huset. Inbjuden föreläsare var Paula Hultgren, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen, som pratade om deras arbete med djurskyddskontroller. Mycket intressant och även hoppingivande att mycket har blivit bättre sedan Länsstyrelsen tagit över, enligt Paula, även om deras resurser är begränsade.

Vi har varit och är mycket aktiva på sociala medier eftersom det är ett bra sätt att snabbt nå ut till många. På facebook lägger vi också ut lotterier varje vecka, samt har försäljning av djurtillbehör. På instagram har vi en webshop där vi säljer lite av varje såsom smycken, pennskrin och filtar. Vi har delat information och kampanjer från Djurskyddet Sverige, meddelande om bortsprungna och upphittade djur i Landskronaområdet, katter som genom Djurskyddet Landskrona söker nya hem, evenemang och händelser m.m. Vi har i skrivande stund 2654 följare på facebook och 281 följare på Instagram. Vi har även en välbesökt hemsida.

Vi har sammanlagt tagit in 79 katter, 56 katter har vi adopterat ut till nya hem och 4 katter gick tyvärr inte att rädda eftersom de var för sjuka eller skadade. Genom samarbete med Fonus kring djur som blivit ensamma efter matte eller husses bortgång har vi omplacerat katter från flera dödsbon. Vi har också samarbetat med andra djurskyddsföreningar för att kunna hjälpa fler katter. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera.

Vi hade en aktiv sommar då vi deltog vid 5 evenemang. 17/6 var vi på plats utanför ICA Kvantum och 29/7 ICA i Limhamn, 30/7 Axeltofta loppis, 20/8 Asmundtorpsdagen och 26/8 Borstahusdagen. Vi hade lotteri, sålde egentillverkade smycken och myntadjur. samt informerade om vår förening. På Hela ideellas familjedag i Koppargården i juli anordnade vi en tipspromenad med både barn- och vuxenfrågor som blev väldigt populär. Under hösten stod vi på Coop Borstahusen en lördag i samband med Hemlösa katters vecka, som är en temavecka anordnad av kattmatsföretaget Mjau. I november var det tid för julmarknader där vi deltog på 3 stycken, på Coop Borstahusen, Betong och Blandat i Kågeröd och Hela ideellas julmarknad på ÖV-huset.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel och begravningar. Under vintern har vi stödmatat småfåglar.

Under året har vi haft insamlingstunnor för kattmat på Coop Borstahusen, Kvantum, Karlslunds Veterinärklinik, Granngården i Löddeköpinge, och Evidensia Veterinärklinik i Limhamn. Vi har stöttat Malvan med den mat vi inte själva behövt. Inköp av privatpersoner via Sponsorhuset.se och inlämning av kvitton från Citygross har också gett ett bidrag till föreningen. Vi har fått beviljade

bidrag från Heymans djurskyddsstifelse, Kattfonden, Ulla och Gert Richthoffs stiftelse för djurskydd och Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond. Hill´s har sponsrat oss med torrfoder. Best Friend har delvis sponsrat oss med kattsand. Vi har också fått en leverans av kattmat via Mjau Gåvoshop.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, följare och lottköpare på facebook, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.

Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E

Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 13 mars, 2024