Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Hanny Rosendahl
Vice ordförande Britt-Marie Cederstam
Sekreterare: Eva Håkansson
Kassör: Carina Trede
Ledamöter: Anette Nilsson, Sanne Kilemar och Olle Wallin
Styrelsesuppleanter: Susan Joppien och Lena Pettersson.

Revisorer: Boel Hansson och vakant Revisorsuppleant: Vakant
Två ledamöter har hoppat av under året.

Medlemsantalet har under året 2018 varit 113 samt 13 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan. Inbjuden föreläsare var Jeanette Thelander, fil kand i psykologi, fil mag i etnologi, författare och journalist, som höll ett intressant föredrag om hur djur tänker och uppfattar verkligheten. Det har varit ett aktivt år där vi har tagit hand om 19 katter och 1 hund, som har fått vård och behandling efter behov och/eller omplacerats i nya hem. Vi har också ansvar för 3 TNR (Trap Neuter Return)-katter, Precious, Blacky och Brutus i ett koloniområde i Landskrona. Precious finns nu i ett stödhem sedan slutet av december. Daglig tillsyn och omhändertagande sköts av en ledamot i styrelsen.

I somras fick vi kännedom om en kattkoloni i Ekeby och bestämde oss för att göra ett försök med TNR-modellen även för dessa katter. Tyvärr visade sig flera av katterna vara så pass sjuka att vi i samråd med veterinär tvingades ta beslut om avlivning. De katter som mådde bättre hade ändå stora vårdbehov och har tagits in för omplacering. Även flera andra katter vi tagit oss an under året har varit i dåligt skick ock krävt omfattande veterinärbehandling. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera. Under 2018 har kastreringsbidrag löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel samt begravningar. Vi har under året haft en insamlingslåda för kattmat på Kvantum och stöttat Tassebo, Matelvan och Malvan med den mat vi inte själva behövt. Vi har deltagit på karnevalen och stått utanför Spiggens djuraffär till jul.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.

Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E

Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 26 maj, 2021