Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Rebecka Kainulainen
Vice ordförande: Lena Petersson
Sekreterare: Eva Håkansson
Kassör: Susanne Müller
Ledamöter: Dan Johnsson, Ida Olesen, Anette Nilsson och Britt-Marie Cederstam
Styrelsesuppleant: Sol-Britt Persson (En suppleant avgick från sina uppdrag under året.)
Revisorer: Sarah Andersson, Boel Hansson
Revisorsuppleant: Susan Joppien

Medlemsantalet har under året 2014 varit 176 medlemmar. >Under året har styrelsen haft 5 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. Årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan och föreläsare var Susanne Hellman Hellström kattbeteenderådgivare. Konditori Lorry bjöd på fika.

Vi har deltagit på kattens dag/skyltsöndagen. Vi pratade om djurskydd, delade ut djurskyddsinformation och hade försäljning av lotter samt så har vi haft loppis. Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med begravningar. Vi har under året tagit hand om 3 katter, som har fått vård och behandling efter behov och omplacerats i nya hem. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. Under 2014 har kastreringsbidrag löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Råd och hänvisning ges till olika myndigheter när vi inte själv kan agera.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.
Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E.
Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 14 januari, 2020