Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Britt-Marie Cederstam Vice ordförande: Boel Olsson

Sekreterare: Eva Håkansson Kassör: Carina Trede

Ledamöter: Susan Joppien, Åsa Larsson och Anette Nilsson

Styrelsesuppleant: Lena Pettersson och Henrik Olsson

En ledamot har avgått från sitt uppdrag under året.

Revisorer: Carina Hansson och vakant Revisorsuppleant: Vakant

Medlemsantalet har under året 2021 varit 122 samt 5 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 17 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls

Vi har varit och är mycket aktiva på facebook eftersom det är ett bra sätt att snabbt nå ut till många. Liksom 2020 har 2021 varit ett år med pandemi och de begränsningar som det har medfört. Det har varit extra viktigt med sociala medier, och våra lotterier på facebook samt försäljning av djurtillbehör har delvis kompenserat för uteblivna intäkter när vi inte kunnat delta på evenemang som vi brukar. 21 augusti medverkade vi dock på Borstahusdagen där vi informerade om vår verksamhet, sålde lotter, diktböcker och lite annat smått. Vi har delat information och kampanjer från Djurskyddet Sverige, meddelande om bortsprungna och upphittade katter i Landskronaområdet, katter som genom Djurskyddet Landskrona söker nya hem, evenemang och händelser m.m. Vi har i skrivande stund 2010 följare på facebook.

Vi har sammanlagt tagit in 72 katter, 6 katter kunde återförenas med sin ägare med hjälp av id-märkning eller efterlysning, 58 katter har vi adopterat ut till nya hem och 6 katter gick tyvärr inte att rädda eftersom de var för sjuka eller skadade. Utöver katterna har vi tagit in 1 sköldpadda och 2 kaniner. Genom samarbete med Fonus kring djur som blivit ensamma efter matte eller husses bortgång har vi omplacerat katter från flera dödsbon. Vi har även haft ett samarbete med en bonde som tagit kontakt med oss. Han har en stor gård med många katter, dessa katter ville han ha vår hjälp med att kastrera. Vi hjälpte till praktiskt och han stod för kostnaden. De dräktigas kattungar fick vi behålla och adoptera ut. Vi har också samarbetat med andra djurskyddsföreningar för att kunna hjälpa fler katter. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera.

Under en månad på våren genomförde vi en kastreringskampanj i samarbete med Karlslunds Veterinärklinik, där vi gav 50 % rabatt på ingreppet för de 40 första som kastrerade sin katt. 28 kastreringar gjordes.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel och begravningar. Under vintern har vi stödmatat småfåglar.

Under året har vi haft insamlingstunnor för kattmat på Kvantum, Karlslunds Veterinärklinik, Granngården i Löddeköpinge och Malmö, samt Evidensia Veterinärklinik i Limhamn. Vi har stöttat Malvan med den mat vi inte själva behövt. Inköp av privatpersoner via Sponsorhuset.se och inlämning av kvitton från Citygross har också gett ett bidrag till föreningen. Vi har fått beviljade bidrag från Kattfonden, Heymans djurskyddsstiftelse och Ulla och Gert Richthoffs stiftelse för djurskydd. Hill´s har sponsrat oss med torrfoder. Best Friend har sponsrat oss med kattsand. Vi har också fått en stor leverans av kattmat via Mjau Gåvoshop.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, följare och lottköpare på facebook, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.

Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E

Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 19 mars, 2023