Om ett djur far illa

VAD GÖR JAG OM ETT DJUR FAR ILLA?

Vanvård av djur är ett brott mot djurskyddslagen och om du misstänker att något djur är utsatt för detta bör du anmäla detta till länsstyrelsen, som ansvarar för såväl förebyggande som akuta djurskyddskontroller i Skåne. Läs mer på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html

Kontaktuppgifter:

Tel: 010- 224 10 00 (växel)
E-post: skane@lansstyrelsen.se

Utanför kontorstid hänvisar man till polisens växel 11414. Det är också polisen du ska kontakta om situationen är akut och inte kan vänta.

Olägenhet, enligt miljöbalken, såsom djur som stör, är kommunens ansvar. Kommunen ansvarar också för djurlivet i stadens parker och dammar. Kontakta miljöförvaltningen via kommunens växel, tel 0418-470 000 eller via mail.

Om ett djur behöver din hjälp i det vilda finns råd om detta på katastrof fågel och vilts hemsida www.kfv-riks.se. Närmaste lokala kontaktperson finns i Helsingborg, Carina Falkegren, jour 076-0426006.

Läs mer om djurskydd på jordbrukverkets hemsida www.jordbruksverket.se/djur

Senast uppdaterad: 30 december, 2020

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen

Tel: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se