Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Hanny Rosendahl
Vice ordförande: Britt-Marie Cederstam,
Sekreterare: Eva Håkansson
Kassör: Carina Trede.
Ledamöter: Dan Johnsson, Anette Nilsson, Kerstin Nilsson och Ida Olesen.
Styrelsesuppleanter: Mona Andersson och Lena Pettersson.
Revisorer: Boel Hansson, Sarah Andersson
Revisorsuppleant: Annie Rosendahl.

En ledamot och en suppleant avgick från sina uppdrag under året. Medlemsantalet har under året 2016 varit 134 medlemmar. Under året har styrelsen haft 5 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan. Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige deltog vid mötet då styrelsen kontaktat henne och bett om hjälp och stöd för att rädda en förening i kris. Konditori Lorry bjöd på fika.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med begravningar. Vi har under året tagit hand om 10 katter, 4 marsvin och 1 kanin, som har fått vård och behandling efter behov och/eller omplacerats i nya hem. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. Under 2016 har kastreringsbidrag löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Råd och hänvisning ges till olika myndigheter när vi inte själv kan agera. Vi har stått på torget och informerat om vår förening, deltagit på karnevalen och stått utanför Spiggens djuraffär till jul. Vi har även haft loppis i vår lokal.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.
Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E.
Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 14 januari, 2020