Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Hanny Rosendahl
Vice ordförande: Britt-Marie Cederstam
Sekreterare: Eva Håkansson
Kassör: Carina Trede
Ledamöter: Dan Johnsson, Anette Nilsson, Kerstin Nilsson och Ida Olesen.
Styrelsesuppleanter: Susan Joppien och Lena Pettersson.
Revisorer: Boel Hansson och Sarah Andersson.
Revisorsuppleant: Anni Rosendahl.

Tre ledamöter har hoppat av under året. Medlemsantalet har under året 2017 varit 99 medlemmar. Under året har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan. Konditori Lorry bjöd på fika.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med begravningar. Vi har under året tagit hand om 10 katter och 2 kaniner, som har fått vård och behandling efter behov och/eller omplacerats i nya hem. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. Vi har införskaffat två nya fällor, som vi ofta lånar ut som en service till allmänheten när vi inte själva behöver dem. Under 2017 har kastreringsbidrag löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. Utbetalade kastreringsbidrag har ökat kraftigt sedan vi höjde ersättningen 170401 till 200 kr/hane och 300 kr/hona, vilket vi självklart tycker är mycket positivt. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera. Vi har stått på torget och informerat om vår förening, deltagit på karnevalen och stått utanför Spiggens djuraffär under deras jubileumsdagar i september samt till jul. Vi har även stått på bakluckeloppis.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.
Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E.
Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 14 januari, 2020