Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande: Hanny Rosendahl Vice ordförande Britt-Marie Cederstam Sekreterare: Eva Håkansson Kassör: Carina Trede Ledamöter: Susan Joppien, Anette Nilsson och Boel Olsson Styrelsesuppleant: Lena Pettersson. Revisorer: Carina Hansson och vakant Revisorsuppleant: Vakant Medlemsantalet har under året 2019 varit 112 samt 13 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 9 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls på Larvi Festlokal Larvigatan. Inbjuden föreläsare var hundpsykolog/beteendeutredare Marie Koenen som driver företaget Byracka forever. Hon höll ett intressant föredrag om hundars beteende, sociala struktur och positiv berikning.

I juni fick vi ett nödrop från en familj i Vadensjö, de hade fler katter än de kunde hantera och vi beslutade att hjälpa till. Det slutade med ett stort antal katter, vi fick hjälp med några katter via andra djurskyddare men vi hade ändå många katter kvar, cirka 25 stycken (vuxna och ungar). Projektet har inneburit höga kostnader för oss innefattande veterinärkostnader, medicin, mat/specialfoder och kattsand. Vi sökte och fick 20 000 kr i bidrag från Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse, vilket var en välkommen och välbehövlig hjälp. Nästan alla katterna i detta projekt har idag fått nya hem. Vi har sammanlagt tagit hand om 37 katter, som har fått vård och behandling efter behov och/eller omplacerats i nya hem. Vi har också ansvar för 2 TNR (Trap Neuter Return)-katter, Blacky och Brutus, i ett koloniområde i Landskrona. Daglig tillsyn och omhändertagande sköts av en ledamot i styrelsen. 3 katter som vi tog in under året kunde efter en kortare tid i jourhem återförenas med sin ägare. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera. Under 2019 har kastreringsbidrag på en total summa av 4900 kr löpande delats ut till dem som kastrerat sina katter. Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel samt begravningar. Vi har under året haft en insamlingslåda för kattmat på Kvantum och stöttat Malvan med den mat vi inte själva behövt. Inköp av privatpersoner via Sponsorhuset.se har också gett ett bidrag till föreningen. Vi har deltagit på karnevalen och stått på stadens julmarknad till första advent. Vi har varit och är mycket aktiva på facebook eftersom det är ett bra sätt att snabbt nå ut till många. Vi har delat information och kampanjer från Djurskyddet Sverige, meddelande om bortsprungna och upphittade katter i Landskronaområdet, katter som genom Djurskyddet Landskrona söker nya hem, evenemang och händelser m.m. Vi har även haft lotterier och insamlingar till stöd för vår förening och för att få in pengar till vård och kastrering av katter som vi tagit in. Vi har idag 1277 följare på vår facebooksida. Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa. Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Senast uppdaterad: 6 maj, 2022