Om Djurskyddet Landskrona

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Landskrona med omkring 100 medlemmar är en av cirka 45 anslutna lokalföreningar. Vår förening arbetar med råd, stöd och placering/omplacering av hemlösa eller vanvårdade djur, främst katter. Vår vision är att kunna starta upp ett djurhem men där är vi inte idag, utan vi är helt beroende av jourhem, det vill säga människor som är villiga att öppna upp sina hem under tiden vi söker eventuell ägare eller ett nytt hem för katten. Vi ger även råd och stöd i djurfrågor till allmänheten. Vidare arbetar vi med informationsspridning och nationella kampanjer. Med stöd av Djurskyddet Sverige har vi också en lokal kampanj då djurägare kan få bidrag när de kastrerat sina katter. Utöver detta har vi hand om djurminnesplatsen i staden där ett älskat djur kan få sin sista vila. För att sprida information och få in pengar till verksamheten deltar vi på olika evenemang under året såsom Landskronakarnevalen, julskyltning, Kattens Dag och loppis.

Till minne av Nikita

Senast uppdaterad: 13 mars, 2024