Årsmöte 2018

11 mars 2018 hade vi årsmöte i Larvis festlokal. Inbjuden föreläsare var Jeanette Thelander, fil kand i psykologi, fil mag i etnologi, författare och journalist, som höll ett intressant föredrag om hur djur tänker och uppfattar verkligheten.