Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Britt-Marie Cederstam Vice ordförande: Boel Olsson

Sekreterare: Eva Håkansson Kassör: Carina Trede

Ledamöter: Susan Joppien, Anette Nilsson och Sara Nygren

Styrelsesuppleant: EvaSaga Johnsson, Lena Pettersson och Henrik Olsson

Under året har EvaSaga och Anette bytt styrelseuppdrag så att fr.o.m mars har EvaSaga Johnsson varit ledamot och Anette Nilsson suppleant.

Revisorer: Carina Hansson och vakant Revisorsuppleant: Emelie Dahl

Medlemsantalet har under året 2022 varit 125 samt 4 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 17 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inklusive årsmötet. Årsmötet hölls 27 mars på ÖV-huset. Inbjuden föreläsare var Ann-Charlotte Sandberg, veterinär på Karlslunds Veterinärklinik, som pratade om hundars och katters välfärdssjukdomar; Hur vet du om ditt husdjur mår bra?

Vi har varit och är mycket aktiva på facebook eftersom det är ett bra sätt att snabbt nå ut till många. På facebook lägger vi också ut lotterier varje vecka, samt har försäljning av djurtillbehör. Vi har delat information och kampanjer från Djurskyddet Sverige, meddelande om bortsprungna och upphittade djur i Landskronaområdet, katter som genom Djurskyddet Landskrona söker nya hem, evenemang och händelser m.m. Vi har i skrivande stund 2502 följare på facebook.

Djurskyddet Sverige har i mer än 15 år arbetat för att det ska bli lag på obligatorisk id-märkning av katt. Nu har lagen blivit verklighet, fr.o.m. 1 januari 2023 är det alltså obligatoriskt att id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. En annan framgång under året har varit stopp för uppfödare av kattrasen Scottish Fold att annonsera på Blocket. Denna ras uppfyller inte svensk lagstiftning. Just nu deltar Djurskyddet Sverige i det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe med målet ett pälsfritt Europa.

Vi har sammanlagt tagit in 88 katter, 2 katter kunde återförenas med sin ägare med hjälp av id-märkning eller efterlysning, 69 katter har vi adopterat ut till nya hem och 3 katter gick tyvärr inte att rädda eftersom de var för sjuka eller skadade. Utöver katterna har vi adopterat ut 2 kaniner. Genom samarbete med Fonus kring djur som blivit ensamma efter matte eller husses bortgång har vi omplacerat katter från flera dödsbon. Vi har också samarbetat med andra djurskyddsföreningar för att kunna hjälpa fler katter. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera.

Under sommaren deltog vi vid 3 evenemang. 2 juli stod vi utanför ICA Kvantum med lotteri samt informerade om vår förening. 20 augusti var vi med på Borstahusdagen och 28 augusti på Asmundtorpsdagen. 29 oktober under Hemlösa katters vecka anordnade vi en tipspromenad i Slottsparken med frågor som till stor del handlade om hemlösa katter. Slutligen 20 november deltog vi på Hela ideellas mycket trevliga julmarknad på ÖV-huset.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel och begravningar. Under vintern har vi stödmatat småfåglar.

Under året har vi haft insamlingstunnor för kattmat på Kvantum, Karlslunds Veterinärklinik, Granngården i Löddeköpinge och Evidensia Veterinärklinik i Limhamn. Vi har stöttat Malvan med den mat vi inte själva behövt. Inköp av privatpersoner via Sponsorhuset.se och inlämning av kvitton från Citygross har också gett ett bidrag till föreningen. Vi har fått beviljade bidrag från Kattfonden, Pro Bene Animalium. Hill´s har sponsrat oss med torrfoder. Best Friend har delvis sponsrat oss med kattsand. Vi har också fått en leverans av kattmat via Mjau Gåvoshop.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, följare och lottköpare på facebook, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.

Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E

Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.