Stiftelsen Pro Bene Animalium

I oktober fick vi ett välkommet bidrag till vårt arbete. Vi vill rikta ett STORT TACK till stiftelsen Pro Bene Animalium.