Svarten

Svarten var en av fyra syskon som förlorade sin mamma bara några veckor gamla. Djurskyddet tog hand om dem då ägaren hotade att avliva dem och den första tiden fick de flaskmatas. Svarten sökte mycket kontakt och uppmärksamhet och han låg gärna och myste hos tillfälliga matten. Han fick så småningom flytta in hos en barnfamilj i Landskrona och fick dessutom en kattkompis på 1,5 år.