Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för Djurskyddet Landskrona

Verksamhetsåret 2020

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Hanny Rosendahl Vice ordförande Britt-Marie Cederstam

Sekreterare: Eva Håkansson Kassör: Carina Trede

Ledamöter: Susan Joppien, Anette Nilsson och Boel Olsson

Styrelsesuppleant: Lena Pettersson och Henrik Olsson

Revisorer: Carina Hansson och vakant Revisorsuppleant: Vakant

Medlemsantalet har under året 2020 varit 106 samt 13 friex medlemmar.

Under året har styrelsen haft 15 ordinarie sammanträden, 1 konstituerande möte inkl. årsmötet. Årsmötet hölls i Larvi Festlokal, Larvigatan. Inbjuden föreläsare var Susanne Schötz, språkforskare vid Lunds universitet, som forskat om kattens språk. Vi fick lyssna och se på ljud- och videoklipp där Susanne spelade upp olika kattläten och beskrev vad katten menar, baserat på vad hon kommit fram till genom sin forskning. Hon berättade också om hur vi människor uppfattar skillnaderna i kattens ”prat”.

I mars deltog vi med informationsbord och tävling på Djurens Dag på Granngården i Löddeköpinge. Sedan slog pandemin till på allvar. Vi har varit och är mycket aktiva på facebook eftersom det är ett bra sätt att snabbt nå ut till många. Under detta speciella år har det varit extra viktigt med sociala medier, och våra lotterier på facebook samt försäljning av djurtillbehör har delvis kompenserat för uteblivna intäkter när vi inte kunnat delta på evenemang som vi brukar. Vi har delat information och kampanjer från Djurskyddet Sverige, meddelande om bortsprungna och upphittade katter i Landskronaområdet, katter som genom Djurskyddet Landskrona söker nya hem, evenemang och händelser m.m. Vi har i skrivande stund 1800 följare på facebook.

Vi har sammanlagt tagit in 56 katter, 2 katter kunde återförenas med sin ägare med hjälp av id-märkning eller efterlysning, 51 katter har vi adopterat ut till nya hem och 3 katter fick tyvärr somna in eftersom de var för sjuka eller skadade. Genom samarbete med Fonus kring djur som blivit ensamma efter matte eller husses bortgång har vi omplacerat katter från flera dödsbon. Vi har även haft och har ett samarbete med en bonde som tagit kontakt med oss. Han har en stor gård med många katter, dessa katter vill han ha vår hjälp med att kastrera. Vi hjälper till praktiskt och han står för kostnaden. De dräktigas kattungar får vi behålla och adoptera ut. Flera katter har också fått hjälp av privatpersoner med stöd av oss. En del samtal har under året inkommit angående misskötsel samt vanvård av djur. Vi ger råd och hänvisar till olika myndigheter när vi inte själv kan agera.

Under 2020 har kastreringsbidrag till en summa av 8500 kr löpande delats ut till de som kastrerat sina katter.

Vi har löpande tagit hand om djurminnesplatsen med skötsel och begravningar. Under vintern har vi stödmatat småfåglar och vi har också satt upp insektshotell. Då vi förstått att många inte känner till att det finns en djurminnesplats i Landskrona har vi tryckt upp broschyrer som vi lagt ut hos stadens veterinärer och även hos några utanför staden. Vi har även fått lagt ut information om djurminnesplatsen på Landskrona stads hemsida och haft tre inlägg om vår verksamhet och djurminnesplatsen på stadens instagram.

Under året har vi haft insamlingstunnor för kattmat på Kvantum, Karlslunds Veterinärklinik, Granngården i Löddeköpinge och Evidensia Veterinärklinik i Limhamn. Vi har stöttat Malvan med den mat vi inte själva behövt. Inköp av privatpersoner via Sponsorhuset.se och inlämning av kvitton från Citygross har också gett ett bidrag till föreningen. Vi har fått beviljade bidrag från Pro Bene Animalium, Djurfonden Granngården och Petra Lundbergs stiftelse. Hill´s har sponsrat oss med torrfoder. Vi har också fått en stor leverans av kattmat via Mjau Gåvoshop.

Djurskyddet Landskrona tackar sina medlemmar, följare och lottköpare på facebook, Djurskyddet Sverige och dess personal samt alla sponsorer för deras stöd så vi kunnat värna om djurens bästa.

Föreningen hyr lokal på Larvigatan 17 E

Styrelsen vill framföra sitt tack för visat förtroende.

Polly13 april, 2024 Zack6 april, 2024 Noisette21 mars, 2024 Kattörhängen17 mars, 2024 Hjärtörhängen med tassavtryck