Jourhem

Djurskyddet Karlstad kan inte alltid ta in alla hemlösa katter som allmänheten eller Länsstyrelsen/Polisen ringer om på djurhemmet eftersom vi endast har plats för max 47 katter där. Vi har dessutom bara några få karantänboxar för nyinkomna katter. För att kunna hjälpa fler katter och för att kunna tillse att katter med extra stort behov av trygghet och omvårdnad får det som de behöver så är vi beroende av seriösa och trygga jourhem. Vi försöker till exempel alltid att placera ut dräktiga honkatter till jourhem, eftersom de katterna behöver lugn och ro inför födseln, och kattungar behöver mer plats växa upp och busa på. 

Vad innebär det att vara jourhem?

Att vara jourhem innebär att man tillfälligt öppnar sitt hem för en eller flera hemlösa katter. Det är ett ideellt arbete där man tar på sig ansvaret att på bästa sätt ge katten den omvårdnad den behöver. Djurskyddet Karlstad står för alla omkostnader för katten/katterna, såsom mat, kattsand och veterinärvård.  

Innan man börjar som jourhem får man ta del av viktig information samt skriva på ett jourhemsavtal avseende reglerna för verksamheten. Vi från Djurskyddet Karlstad gör alltid hembesök i samband med att jourhemsavtalet skrivs på. Då är det lättare för oss att skapa en förståelse för vilka katter som är bäst lämpade i jourhemmet, och vi kan ge råd om praktiska detaljer m.m på plats. Om jourhemmet av någon anledning känner att det inte fungerar bra med den katten som placerats i jourhemmet så ser vi naturligtvis till att katten omplaceras i ett annat jourhem eller tas in till vårt djurhem.

Att vara jourhem

Som jourhem håller man kontinuerlig kontakt med personalen på djurhemmet, (därför måste man bo i Karlstad och närmast däromkring), angående hur katten mår, hur den utvecklas, kommande veterinärbesök etc. När katten kommer och registreras i vår verksamhet ska den vaccineras, avmaskas, veterinärbesiktigas och om den är könsmogen även kastreras och ID-märkas. Om jourhemmet har egen bil är vi tacksamma om man själv kör till veterinär och även till djurhemmet för att hämta förbrukningsmaterial vid behov.  

Djurskyddet Karlstad står för samtliga kostnader gällande veterinär, eventuella mediciner, avmaskningsmedel, mat och sand. Vi placerar ut klösträd och bäddar i jourhemmet, och personalen finns till hand för att ge råd gällande kattens beteende och behov.  

Som jourhem tar man så småningom emot intressenter som vill träffa katten för eventuell adoption, vilket då sker på avtalad tid.  

Katter som placeras i jourhem får inte gå ut, utan måste hållas inne. Dock är det självklart ok att släppa ut katten på en inhägnad plats, t ex en balkong där det satts upp ett nät (ända upp till taket) så att katten inte kan smita ut.

Vem är katten och hur länge ska den bo i jourhemmet?

Vilken katt man får ta hand om beror helt och hållet på vilka förutsättningar man har, t.ex. när det gäller boendeform, arbetstider, barn, egna djur etc. Ibland får vi in katter som behöver extra lugn och ro eller extra omvårdnad och då ställs högre krav på jourhemmet. En högdräktig hona bör till exempel placeras i ett eget rum inför födseln, där hon får vara helt ifred och ha lugn & ro. Vilken katt som passar bäst i jourhemmet diskuteras fram med djurhemspersonalen, som har hand om intaget av katter.  

Hur länge katterna behöver vara i sina jourhem varierar. Det kan röra sig om några dagar eller flera månader. Tar man hand om en skygg eller orolig katt behövs oftast längre tid, för att slippa stressa en katt som ändå har gått igenom mycket förändringar i sitt liv. En flytt och förändrad livssituation är oftast mycket dramatisk för en katt. Om man som jourhem tar hand om en kattmamma med ungar så förbinder man sig att ta hand om kullen fram till det att kattungarna är 12 veckor och redo att flytta till nya hem, alltså ett minimum på tre månader för en högdräktig honkatt eller en honkatt som precis fått ungar. Kattmamman ska kastreras efter att hon slutat dia, så det är bra om hon kan få vara kvar i jourhemmet tills det att hon också är ”flyttklar”. Om kattungarna inte tingas medan de är i jourhemmet så brukar vi ibland ta in dem till djurhemmet när de är stora nog att adopteras ut, så att potentiella ägare kan ”upptäcka” dem där.

Ni behövs!

Jourhemmen är mycket viktiga för vår verksamhet! Målet är att alla katter som kommer till oss ska bli friskare, tryggare och utvecklas positivt inför en kommande flytt till en ny, förhoppningsvis livslång familj. Att till exempel ta hand om en skygg katt innebär att arbeta aktivt för att ge den förtroende för oss människor. Det är ofta en lång process med många små steg, som kräver stort tålamod, men när målet till slut nås är glädjen stor hos både katt och människa. För den som tar sig an en skygg eller orolig katt kan det vara en fördel om det redan finns en tam katt i jourhemmet. Båda katterna har glädje av varandras sällskap och den skygga katten lär sig av den tama att umgås med människor.

Under vår och sommar ställs det extra stora krav på vår verksamhet i och med alla dräktiga honor och honor med kullar som dyker upp, vilket gör att vi är i ännu större behov av jourhem.

Vill du bli jourhem?

Att vara jourhem är en spännande utmaning för dig som har kattvana och som vill använda din tidigare kunskap men även lära dig mer. Du har som jourhem en möjlighet att rädda liv på katter i nöd, som kanske annars går en säker död till mötes.

Ett krav från vår sida, om du vill bli jourhem, är att du är eller blir medlem i Djurskyddet Karlstad innan du blir registrerad på vår jourhemslista. Detta är för att du som jourhem har hand om det viktigaste och mest värdefulla vi har i vår förening; våra katter. Dessutom agerar du som representant för vår förening vid veterinärbesök och när intressenter kommer för att träffa katterna. För att bli medlem klicka dig vidare till Djurskyddet Sveriges hemsida här. Välj Djurskyddet Karlstad som lokalförening.

Vi är mycket tacksamma om du vill anmäla dig som jourhem! Kontakta oss via kontaktformuläret nedan om du är intresserad av att bli jourhem eller har frågor till våra jourhemsansvariga.

    I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

    Senast uppdaterad: 12 mars, 2024