Integritetspolicy för Djurskyddet Karlstad

Denna version är antagen 2019-04-11

Allmänt
Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Djurskyddet Karlstad kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Djurskyddet Karlstad är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss.

De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlemsregister eller i verktyget för utskick till volontärer. Personuppgifterna hanteras endast av de personer som behöver tillgång till dessa.

Personuppgifter vi samlar in
Exempel på personuppgifter som Djurskyddet samlar in är namn, adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

Djurskyddet registrerar uppgifter när du:
a) Registrerar dig som eller anmäler intresse för att bli medlem, sponsor eller månadsgivare
b) Skänker en gåva
c) Beställer material från oss
d) Anmäler att du inkluderat oss i ditt testamente
e) Anmäler dig till att bli volontär eller jourhem
f) Adopterar katt från Djurskyddet Karlstad

Hur vi använder insamlad information
Djurskyddet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt eventuella andra ändamål som anges vid insamlingstillfället.

a) Hantera ditt medlemskap
b) Hantera ditt månadsgivande eller sponsorskap via autogiro
c) Schemaläggning av volontärer
d) Göra utskick av nyhetsbrev och annan information
e) Skicka material som du beställt
f) Uppdatera dina uppgifter och hålla ett aktuellt register
g) Kunna kontakta dig för frågor

Rättslig grund för behandling
Djurskyddet Karlstad hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med rådande lagstiftning – från och med den 25 maj 2018 är detta EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter heter ”berättigat intresse. Läs mer om GDPR och rättslig grund på www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Tredje part
Djurskyddet Karlstad säljer inte dina uppgifter till en tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i Djurskyddet Karlstad. I fall då Djurskyddet Karlstads hemsida länkar till en utomstående webbplats har vi ingen kontroll över eller ansvar för den webbplatsens information eller hantering av personuppgifter.

Gallring
Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter, eller om du vill säga upp ditt medlemskap.

Webbsida och cookies
När du använder vår hemsida kan vi lagra information som du inte aktivt lämnar om dig själv. Till exempel information om din IP-adress och typ av webbläsare. Vi använder även små textfiler, så kallade cookies, för att identifiera dig som återkommande besökare. Denna information används för att förbättra upplevelsen för dig. I de flesta webbläsare är det möjligt att själv avaktivera cookies. Det kan dock innebära problem på djurskyddetkarlstad.se och på många andra webbsidor, eftersom många sidor använder cookies.

Senast uppdaterad: 21 april, 2020