Misstänker du att ett djur far illa?

Om du ser att ett djur far illa eller har anledning att tro att ett djur far illa, anmäl till djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Om du vill går det att vara anonym när du gör anmälan, då behöver du ringa till Länsstyrelsen. Säg att du vill vara anonym innan du presenterar dig.

Du kan kontakta djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen på detta nummer: 010-224 71 20. Det går även att gör webanmälan, som finns på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html

Om ärendet är akut och Länsstyrelsen inte kan nås kan du kontakta polisen. 
Om du vill anmäla ett brott eller tipsa polisen, ring 114 14
Vid pågående brott, ring 112!

Senast uppdaterad: 24 augusti, 2020