Styrelse & stadgar

Styrelsen väljs av årsmötet varje år. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för föreningen, och innehar arbetsgivaransvar för personalen på djurhemmet samt övergripande ansvar för verksamheten.


Djurskyddet Karlstads styrelse består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Carlén

Vice Ordförande: Ulrika Åberg

Kassör: Larisa Andersson

Sekreterare: Mia Andersson

Ledamöter: Emilija Tingvall, Jan-Erik Gunnarsson, Carl Dickfelt

Styrelsen kan kontaktas på: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se

Senast uppdaterad: 19 september, 2022

Djurskyddet Karlstads stadgar

  1. Djurskyddet Karlstads nya stadgar 2021