Styrelse & stadgar

Styrelsen väljs av årsmötet varje år. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för föreningen, och innehar arbetsgivaransvar för personalen på djurhemmet samt övergripande ansvar för verksamheten.


Djurskyddet Karlstads styrelse består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Carlén

Vice Ordförande: Emilija Tingvall

Kassör: Larisa Andersson

Sekreterare: Mia Andersson

Ledamöter: Ulrika Åberg, Jan-Erik Gunnarsson, Carl Dickfelt, Emelie Thuresson

Styrelsen kan kontaktas på: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se

Senast uppdaterad: 28 maj, 2022

Djurskyddet Karlstads stadgar

  1. Djurskyddet Karlstads nya stadgar 2021