Styrelse & stadgar

Styrelsen väljs av årsmötet varje år. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för föreningen, och innehar arbetsgivaransvar för personalen på djurhemmet samt övergripande ansvar för verksamheten.


Djurskyddet Karlstads styrelse består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Carlén

Vice Ordförande: Kristina Wickström

Kassör: Tove Wickström

Sekreterare: Vakans

Ledamot: Jan-Erik Gunnarsson

Styrelsen kan kontaktas på: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se

Senast uppdaterad: 6 augusti, 2023

Djurskyddet Karlstads stadgar

Djurskyddet Karlstads nya stadgar 2023