Djurvilan

En älskad familjemedlem lämnar alltid ett stort tomrum efter sig, vare sig det är en människa eller ett husdjur. Därför anser vi på Djurskyddet Karlstad att det är viktigt att även våra husdjur ges möjlighet att få en vacker sista viloplats, där det finns möjlighet för den övriga familjen att regelbundet besöka den saknade familjemedlemmen. Kanske för en stunds tyst kontemplation, en kort pratstund eller helt enkelt en plats där man har möjlighet att minnas och sörja sin vän.

Djurvilan är en begravningsplats för alla sorters djur, och man behöver inte vara medlem i Djurskyddet Karlstad för att få begrava sin vän här. Det är alltid öppet på Djurvilan för besök.

Vackert läge 

Vår djurbegravningsplats, Djurvilan, är belägen cirka en mil utanför centrala Karlstad i ett vackert skogsparti på Klarälvens östra sida. På vägen passerar man Almar och strax efter Rud är infarten till Djurvilan skyltad med texten ”Djurbegravningsplats”.  

Begravning djurkyrkogården 

Kostnaden för att få begrava sitt husdjur på Djurvilan är en engångskostnad på 500 kronor per djur och begravning. Gravplatsens storlek är 60 cm x 80 cm. Djur måste kremeras innan begravning, vi begraver inte okremerade djur pga platsbrist. (undantag kan göras för smådjur såsom marsvin och hamster).

Kostnaderna för att begrava fler än ett djur i samma grav ser du nedan:

1 djur i egen gravplats: 500:-
2 djur i samma gravplats: 750:-
3 djur i samma gravplats: 1000:-
4 djur i samma gravplats: 1200:-

Minneslunden

Den 3:e juni 2014 invigdes Djurvilans nya minneslund. Centralt vid minneslunden står ett vackert minnesmonument i form av ett träd inspirerat av de gamla Ekshäradkorsen, med smyckningar av olika djur i kopparplåt. Konstnären Margaretha Jansson har tillsammans med designelever på Folkuniversitetets Gymnasium för innovation och kreativitet skapat minnesträdet. Där kan man tända ett ljus till minne av sitt älskade husdjur, och det finns en bänk bredvid minneslunden där man kan vila en stund och minnas sitt älskade husdjur.  

Det kostar 300:- att nyttja minneslunden för begravning, då askan från kremeringen sätts i jorden i ringen runt minnesträdet. Kontakta oss gärna för mer information eller bokning.

Att boka begravning 

Om du vill boka en begravning är du välkommen att kontakta oss på djurvilan@djurskyddetkarlstad.se. Lämna ett meddelande via mejl och då blir ni kontaktade av de volontärer som sköter djurbegravningarna. Tillsammans gör ni upp om lämplig tid för begravning.

Djurskyddet har inte möjlighet att förvara djur i väntan på begravning. Vänd er till en veterinär för att få hjälp med detta.

Regler

Dessa är våra regler för begravningar vid Djurvilan. 

1. Nedgrävning får endast ske av Djurskyddet Karlstads ombud.
2. Gravplatsens storlek är 60×80 cm. Djuren ska vara kremerade(undantag kan göras för smådjur såsom marsvin och hamster).
3. Endast nedbrytningsbart material får finnas i graven.
4. För markering av gränserna kan en ram av exempelvis trä eller sten användas. Det blir mer praktiskt för gräsklippningen då.
5. Avståndet mellan gravarna bör vara ca 60 cm.
6. Gravarna kan prydas med blomster men får också ha öppen jord eller sand. Gräset intill graven klipps av gravägaren, men representanter för Djurvilan klipper gräset på själva djurkyrkogården.
7. Gravlyktor och vaser får gärna sättas ut men tas om hand av innehavaren.
8. Komposterbart överskottsmaterial såsom gräs, blommor och löv läggs på komposten bakom boden. Grenar, buskage och liknande läggs på rishögen längre in i skogen. Sortera annat skräp i tunnorna.
9. Föreningen ansvarar för begravningsplatsens skötsel. En ovårdad grav förverkas.
10. Avgiften bestäms av Djurskyddet Karlstad och utgör 500
kronor för 1 djur (begravning) eller 300 kronor för ett djur vid minneslunden. För fler djur i samma gravplats, se info i vår broschyr eller på hemsidan. Begravningsavgiften betalas via Swish på 123 417 16 90 eller PlusGiro 70 718-2, eller så ska kontant betalning ske på plats.
11. Det finns ett gravregister där uppgifter från gravägaren registreras. Detta register är sekretessbelagt. Vi är tacksamma för information om eventuella ändringar i registret.
 

Senast uppdaterad: 22 augusti, 2023