Djurhemmet

Djurskyddet Karlstad bedriver ett djurhem i Norra Grava, strax utanför Karlstad, där vi tar emot hemlösa eller vanvårdade katter som behöver få en ny chans i livet. På vårt djurhem har vi tillstånd att ta emot upp till 47 katter, och vi har tillstånd att ta emot ytterligare 45 katter i jourhem. Vi söker för närvarande nya lokaler för vårt djurhem för att kunna utöka vår verksamhet, så om du har tips på ny lokal, kontakta styrelsen på styrelsen@djurskyddetkarlstad.se! 

Personalen på vårt djurhem samarbetar med veterinärer, volontärer, Länsstyrelsen, Polisen, och allmänheten för att hjälpa så många katter som möjligt till ett bättre liv. Förutom omhändertagande och omplacering av hemlösa eller vanvårdade katter arbetar vi även med informationsspridning för att förbättra livsvillkoren för olika djur.

På vårt djurhem har vi i dagsläget fyra karantänboxar samt totalt åtta boxar i lokalen, där ett par av dessa utrymmen är lite större och har plats för fler katter.

När en katt kommer till djurhemmet måste katten sitta i en av våra karantänboxar till att börja med. Det är bara vår personal som får vistas i karantänboxarna p g a smittorisken och för att katterna i karantänboxarna behöver lugn och ro.

En del katter placeras direkt i jourhem istället, för att det passar deras behov bättre (eller i vissa fall p g a att det är fullt på djurhemmet). Dräktiga och digivande honkatter har prioritet att placeras i jourhem då de behöver mer lugn och ro.  

När en katt är redo att flytta ut i lokalen så introduceras den gradvis till de andra katterna på djurhemmet. I de allra flesta fallen går det bra för alla katterna att röra sig fritt bland de andra katterna på djurhemmet på dagtid, när djurhemspersonalen finns på plats. På kvällen går katterna in till ”sin” box (de flesta katterna bor tillsammans med någon eller några av de andra katterna på djurhemmet). De flesta av boxarna i lokalen har kattlucka ut till uteburar. Vi reglerar när katterna får gå ut/inte får gå ut, men på sommartid brukar katterna kunna vistas i uteburarna både dagtid och nattetid. 

Senast uppdaterad: 11 augusti, 2020