Funderar du på att omplacera ditt djur?

Djurskyddet Karlstad är en djurskyddsförening, inte en omplaceringsförening för privat bruk. De djur vi tar emot på vårt djurhem kommer från omständigheter där ingen ägare kan ta ansvar för dem, och många av de katter som vi tar emot är akut avlivningshotade eller i behov av vård. Vi ber er respektera djurhemspersonalens arbete genom att skilja på djurskyddsärenden och privata omplaceringar.  

Kattärenden som uppstår p g a flytt, ändrade familjeförhållanden, eller allergi är inte är detsamma som djurskyddsarbete för oss. Vi har ständigt kölista in till vårt djurhem vad gäller hemlösa djur som ingen ägare tar hand om, och de djuren kommer alltid först för oss. Om en ägare finns till en katt och det inte gäller ett vanvårdsfall där myndigheterna är inkopplade så är det ägarens skyldighet att omplacera sitt husdjur på ett ansvarsfullt sätt – det tillhör inte vår djurskyddsverksamhet. Vi tar således inte in katter på vårt djurhem som kommer från en känd ägare och där det handlar om en ren omplacering. Det finns vissa undantagsfall till denna regel, t ex om det handlar om dödsfall eller andra tragiska omständigheter som gör att katten är i akut behov av hjälp. Kontakta oss om du är osäker på vad du ska göra och du inte kan använda dig av länkarna nedan.

Innan du tar beslut på att omplacera din katt / dina katter, är du säker på att du ”måste”? Många tror att en katt inte skulle trivas i ett nytt hem vid en flytt, men det är ofta lättare för en katt att anpassa sig till ett nytt hem än en ny ägare, bara introduktionen går till på ett bra sätt. En f d utekatt kanske inte alls vantrivs som innekatt om katten blir aktiverad och har sällskap. En misstänkt allergi kanske inte alls beror på katten – har prov tagits hos läkare? Det är ett stort beslut att skaffa katt, och katten ska vara en familjemedlem som följer med ägaren livet ut. Det är viktigt för kattens status i Sverige att djurägare inte tar lättvindigt på beslutet att skaffa katt – och att djurägare gör allt de kan för att kunna behålla sitt djur som familjemedlem under hela djurets livslängd. För hjälp med beteendeproblem hos katter kan man kontakta veterinär eller t ex Susanne Hellman Holmström på kattproblem.se.

Om du ändå bestämt dig för att omplacera din katt rekommenderar vi följande sidor för privata omplaceringar: 

Djur som söker hem Värmlands län (Facebook): https://www.facebook.com/groups/124920667630816/?fref=ts

Blocket: www.blocket.se

Djur till salu/omplacering ENDAST Värmland (Facebook): https://www.facebook.com/groups/172018009607634/?fref=ts

Avlivningshotade hundar & katter söker hem – Sverige (Facebook): https://www.facebook.com/groups/209132519239611/?fref=ts

Senast uppdaterad: 9 april, 2020