Om oss

Djurskyddet Karlstad är en ideell förening vars främsta uppgift är att hjälpa hemlösa och vanvårdade katter till ett värdigt liv. Vi bedriver ett djurhem strax utanför Karlstad, där vi tar hand om ungefär 100 hemlösa katter varje år. Förutom omplacering av djur arbetar vi med informationsspridning för att förbättra livsvillkoren för alla djur.  

Vi är en av ca 50 lokalföreningar som är anslutna till Djurskyddet Sverige, och vi är medlem i Djurhemsföreningen. Vi samarbetar med Djurens Vänner och andra djurskyddsföreningar, och vissa intag av katter på vårt djurhem eller i jourhem sker via samarbeten med Länsstyrelsen och Polisen.

Vi har för närvarande ca 580 medlemmar, men arbetar ständigt med att bli fler! Vi har till exempel 20 gånger så många personer som följer vårt arbete och stödjer oss via Facebook – klicka här för att komma till vår officiella Facebook-sida. Vi hoppas att många fler registrerar medlemskap hos oss så att vi kan hjälpa fler katter som behöver få komma in i värme och trygghet. Läs mer om vårt medlemskap här.

Vi är en ideell förening, vilket betyder att vi varje år kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Vi finansierar främst vår verksamhet genom gåvor och medlemsavgifter. Därför är vi beroende av att hela tiden ha ett nytillskott av medlemmar och bidragsgivare för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete.

Föreningen har funnits i många år – med start år 1876 är vi en av Sveriges äldsta djurskyddsföreningar! När föreningen startade var avsikten med dess arbete att förbättra villkoren för arbetshästarna. Verksamheten har sedan övergått till mindre husdjur. Idag arbetar vi med omhändertagande av hemlösa katter, då behovet för det (tyvärr) är mycket stort här i Värmland. 

I de fall vi tar hand om djur där det finns en ägare kan vi inte hämta djuret mot ägarens vilja – överlåtelsen måste vara frivillig. Vi är ingen myndighet och kan heller inte agera som en sådan. Vid en eventuell privat omplacering (vilket vi endast tar emot i speciella fall) tar vi ut en omplaceringsavgift. 

Att bedriva djurskyddsarbete är dyrt, och vi försöker hela tiden hitta nya inkomstvägar, och vi ser också ständigt över våra kostnader, för att kunna fortsätta med den verksamhet vi idag har. Vi försöker också ständigt förbättra det vi gör! Om du vill hjälpa oss på något vis, antingen genom att skänka ett bidrag eller genom att aktivt hjälpa till som volontär, är du välkommen att kontakta oss! Läs mer om hur du kan hjälpa till här.

Senast uppdaterad: 7 maj, 2023