Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 kommer att hållas den 18/3 kl 14:00

Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse för 2022-2023

Ekonomisk berättelse för 2022

Revisionsberättelse för 2022

Resultatrapport redovisning 2022
Balansrapport redovisning 2022

Årsbokslut 2022 (Resultaträkning och balansräkning)

Styrelsens förslag till årsmötet – fyra förslag

Förslag på verksamhetsplan för 2023-2024

Budgetförslag 2023

Senast uppdaterad: 11 mars, 2023