Author Archives: albindahlen

Rovdjursafton måndag 13 november

Måndagen den 13 november kommer rovdjurshandläggaren Magnus Lundmark från Länsstyrelsen i Kronobergs län och berättar för oss om lagstiftningen runt rovdjur, vad som styr förvaltningen av rovdjursstammen och vad länsstyrelsen har för uppdrag och ansvar. Innebär rovdjuren risk för våra tamdjur? Hur skyddar vi våra tamdjur och behöver rovdjuren något skydd? Det kommer finnas gott om tid för frågor och diskussion.

Måndagen den 13 november kl. 18.30 i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 i Växjö.

Ta gärna med dig intresserade vänner. Vi bjuder på frukt i pausen.
Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kronor i inträde.

Föreläsning om kaniner 17 oktober 2023 (genomförd)

Tisdagen den 17 oktober kl. 18.30 kommer Maria Gustavsson och berättar om kaniner för oss. Kaninen är ett ofta missförstått djur, inte det enkla nybörjardjur som vi kanske har trott. Maria lär oss det viktigaste om vad kaniner behöver för att må bra och ha ett gott liv. Vet du till exempel att kaniner inte bör äta morötter? Kaninen mår bäst om den får äta till exempel ängsväxter, ängshö, vissa löv och visst bladgrönt.

Boken #KANIN tar upp dessa ämnen

 • Hur du sköter kaniner
 • Vilka beteenden och behov en kanin har
 • Hur kaninernas kroppar fungerar
 • Vilka sjukdomar en kanin kan få
 • Vad kaniner ska äta och hur matsmältningen fungerar
 • Hur kaniner pratar med oss
 • Vilket ansvar du har som djurägare
 • Hur kaninernas hem ska vara
 • Vad du ska tänka på när du skaffar kaniner
 • Hur kaninernas könsorgan fungerar
 • Hur du ska hantera en kanin
 • källkritik

Givetvis hinner vi inte igenom hela boken under vår kaninkväll. Maria kommer att ge oss ett urval av sådant som hon bedömer viktigast för oss att få lära. Vill du veta mer efter kaninkvällen så är boken lätt att läsa och förstå.

Maria är etolog med en masterexamen i husdjursvetenskap. Hon är utbildad djurskötare och arbetade i många år som djurvårdslärare. Maria är författare till boken #KANIN och brinner för att utifrån ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om ett av våra mest komplexa och missförstådda husdjur, kaninen.

Välkommen till föreläsningen tisdagen den 17 oktober 2023 kl. 18.30 i Equmeniakyrkan 
på Bergövägen 2 i Växjö! 
Ta gärna med dig intresserade vänner. Vi bjuder på frukt i pausen.
Gratis för medlemmar i Djurskyddet Kronoberg och personer under 18 år, övriga betalar 100 kronor.

Nyhetsbrev september 2023

Hej alla medlemmar!

Hösten är här och Djurskyddet Kronoberg önskar att vi alla får en trevlig höst och vill berätta vad vi har för aktiviteter på gång.

En kväll om kaniner 

Tisdagen den 17 oktober kommer Maria Gustavsson och berättar om kaniner för oss. Kaninen är ett ofta missförstått djur, inte det enkla nybörjardjur som vi kanske har trott. Maria lär oss det viktigaste om vad kaniner behöver för att må bra och ha ett gott liv. Vet du till exempel att kaniner inte bör äta morötter?

Maria är etolog med en masterexamen i husdjursvetenskap. Hon är utbildad djurskötare och arbetade i många år som djurvårdslärare. Maria är författare till boken #KANIN och brinner för att utifrån ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om ett av våra mest komplexa och missförstådda husdjur, kaninen.

Tisdagen den 17 oktober kl. 18.30 i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 i Växjö.

Rovdjursafton

Måndagen den 13 november kommer rovdjurshandläggaren Magnus Lundmark från Länsstyrelsen i Kronobergs län och berättar för oss om lagstiftningen runt rovdjur, vad som styr förvaltningen av rovdjursstammen och vad länsstyrelsen har för uppdrag och ansvar. Innebär rovdjuren risk för våra tamdjur? Hur skyddar vi våra tamdjur och behöver rovdjuren något skydd? Det kommer finnas gott om tid för frågor och diskussion. 

Måndagen den 13 november kl. 18.30 i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 i Växjö.

Hundens hemligheter

Tisdagen den 23 januari 2024 kommer professor Per Jensen åter till oss för att skingra en del av mystiken runt hundens hemligheter. Han har skrivit en bok med samma titel och kommer att förklara mycket av det han skriver om i sin bok.

Studiebesök på Ingelstads lantbruksskola och zoologiska park

maj – juni 2024 planerar styrelsen att ordna ett besök på lantbruksskolan i Ingelstad med guidning på Ingelstad djurpark med tio djurarter, t.ex. zebra, vallaby, alpacka, och Afrikansk dvärgget.

Medlemsresa

Planering pågår för en medlemsresa under 2024. Tanken är att ordna en bussresa till Eriksbergs safaripark nära Karlshamn.

Ta gärna med vänner till våra olika aktiviteter och berätta gärna om våra föreläsningar.

Djurskyddsstipendium

Djurskyddet Kronobergs djurskyddsstipendium till Tycho Carlssons minne kommer att utlysas mot slutet av året. Stipendiebeloppet är i år höjt till maximalt 100 000 kronor.

Hälsningar
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Föreläsning om skadat vilt 18 april 2023 (genomfört)

Vad ska du göra om du hittar ett skadat eller övergivet djur?

Passa på att lära dig hur du bör göra med övergivna, skadade eller sjuka vilda djur. Urban Rundström från Vilthjälpen Oskarshamn kommer och berättar vad vi kan och bör göra om vi råkar på skadade eller övergivna djur. Vi får också reda på vad vi inte bör göra och vad man inte får göra. Vilthjälpen tillhör KFV som står för Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt, ett riksförbund med ett 40-tal lokalföreningar som jobbar med rehabilitering av vilt på godkända anläggningar. Se www.kfv-riks.se. 
Urban Rundströms liv präglas av ett stort naturintresse och förutom att jobba med viltrehabilitering har han fågelskådat i mer än 45 år. Han jobbar med inventering av fåglar, ringmärker och deltar i forskning. Urban är en mycket skicklig fotograf och vi kan hoppas på ett och annat fint foto att titta på.

Välkommen till föreläsningen den 18 april 2023 kl. 18.30 i Equmeniakyrkan 
på Bergövägen 2 i Växjö! 
Ta gärna med dig intresserade vänner. Vi bjuder på frukt i pausen.
Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kronor.

Djurskyddet Kronobergs årsmöte 2023 (genomfört)

Mötesordföranden Benny Johansson fick en välförtjänt blomma av omvalde föreningsordföranden Björn Dahlén. 

Med Benny Johansson som säker och effektiv mötesordförande genomförde Djurskyddet Kronoberg tisdagen den 28 mars sitt årsmöte i Equmeniakyrkan.
Mötet gick helt i enighetens tecken. Björn Dahlén fick förnyat förtroende som ordförande och även i övrigt är styrelsen intakt förutom att Berne Persson, som under 2022 adjungerades till styrelsen som sekreterare, blev invald på ett år och fortsätter att föra protokoll.

Föreningens starka ekonomi är förstås grunden till den framgångsrika verksamheten. Den ger en trygghet som gör det möjligt att stödja olika djurskyddsprojekt.
En avgörande faktor är också det årliga bidraget från Tycho Carlssons Minnesfond, som under 2022 uppgick till 225 000 kronor. Det betyder att föreningen kan dela ut stipendier som kommer många till godo.

Årets stipendiater gästade årsmötet. Elina Åsbjer representerade Nationellt centrum för Djurvälfärd i Uppsala som fick 75 000 kronor för att ta fram informationsmaterial för djurägare och öka kunskaperna om djurens hälsa.

Ett andra stipendium tilldelades Djurskyddet Sigfrid i Växjö, som fick 60 000 kronor för sitt arbete med smådjur. Föreningen bildades 2016 i Gemla men 2018 flyttades verksamheten till Växjö.

-Vi ska öka kunskapen och statusen för smådjuren sa Sofia Persson, Christina Carlström och Andréa Pyrell när de visade sitt bildspel och tackade för samarbetet med Djurskyddet Kronoberg. 

Enda negativa inslaget på årsmötet var uppslutningen från medlemmarna. Totalt 14 närvarande fyllde kravet på beslutsmässighet men räckte inte till att få fram en valberedning. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på en eller två medlemmar som ställer upp och i så fall kommer att få maximalt stöd av styrelsen!

Nyhetsbrev mars 2023 med kallelse till årsmöte

Nyhetsbrev mars 2023 med kallelse till årsmöte

Våren närmar sig med ljus och värme. I skrivande stund skiner den efterlängtade solen. Inom kort är gräset grönt och blommorna slår ut. Djurens ungar finns snart på många olika håll i naturen. Med det kommer också problem med upphittade fågelungar, rådjurskid eller andra små djur som förmodas vara övergivna av sin mamma. Då gäller det att vi handlar med kunskap annars är risken stor att vi ställer till det med djurlidande som följd. Att göra rätt är oftast inte svårt, det gäller bara att veta vad man ska göra. En grundregel är att naturen i de flesta fall fungerar bättre än vi tror. Mamman kanske bara är i väg ett ärende och återkommer strax till sin unge.

Intressant föredrag

Passa på att lära dig hur du bör göra med övergivna, skadade eller sjuka vilda djur. Urban Rundström från Vilthjälpen Oskarshamn kommer och berättar vad vi kan och bör göra om vi råkar på skadade eller övergivna djur. Vi får också reda på vad vi inte bör göra och vad man inte får göra. Vilthjälpen tillhör KFV som står för Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt, ett riksförbund med ett 40-tal lokalföreningar som jobbar med rehabilitering av vilt på godkända anläggningar. Se www.kfv-riks.se.

Urban Rundströms liv präglas av ett stort naturintresse och förutom att jobba med viltrehabilitering har han fågelskådat i mer än 45 år. Han jobbar med inventering av fåglar, ringmärker och deltar i forskning. Urban är en mycket skicklig fotograf och vi kan hoppas på ett och annat fint foto att titta på.

Välkommen till föreläsningen den 18 april 2023 kl. 18.30 i Equmeniakyrkan på Bergövägen 2 i Växjö!
Ta gärna med dig intresserade vänner. Vi bjuder på frukt i pausen.
Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kronor.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls tisdagen den 28 mars 2023 kl 18.30 i Equmeniakyrkan på Bergövägen 2 i Växjö. Årets djurskyddsstipendier delas ut och stipendiaterna berättar hur stipendierna ska användas för att åstadkomma förbättrat djurskydd.

Dagordning för mötet, verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport kommer att finnas på hemsidan www.djurskyddet.se/kronoberg.

Styrelsen jobbar med att ta fram ytterligare en aktivitet under våren och minst två föreläsningskvällar till hösten. Det är dock inte klart ännu så vi återkommer i nästa nyhetsbrev med information.

Har du idéer om ett lämpligt ämne att ta upp eller förslag på bra föreläsare inom djurskyddsområdet så hör av dig till info@djurskyddetkronoberg.se med förslag. Det kanske kan resultera i en föreläsning redan till hösten.

Hälsningar
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Årsmöteshandlingar till 2023-03-28 (genomfört)

Här kan du ladda ner årsmöteshandlingarna.

Sök djurskyddsstipendium 2023 (genomfört)

Föreläsning med Per Jensen 7 nov (genomförd)

Måndagen den 7 november kl. 18.30 får vi lyssna till vår återkommande och mycket populära föreläsare Per Jensen. Han är professor i etologi (läran om djurs beteende) vid Linköpings universitet. Per Jensen kommer till Equmeniakyrkan på Bergövägen 2 i Växjö och ger en föreläsning med rubriken

Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns 

Det finns fler höns i världen än någon annan fågelart. Du kanske trodde att höns är yra i huvudet och att en hönsgård är ett kacklande kaos? Då har du en del överraskningar att vänta under den här föreläsningen. Hönsens sociala liv är bland de mest avancerade i fågelvärlden, deras språk är rikare än för någon annan art och deras tankeförmåga är mycket större än många tror. En nykläckt kyckling kan både räkna och dra slutsatser och hönsens känsloliv är rejält underskattat. Tyvärr tas mycket lite hänsyn till hönsens behov i den storskaliga ägg- och kycklingproduktionen. Har du en flock hobbyhöns hemma kan du också̊ räkna med några goda råd om vad de egentligen behöver och uppskattar. 

Per Jensen är en mycket omtyckt föreläsare och författare. Han har skrivit flera mycket läsvärda böcker om hundar, deras beteende och inlärningsförmåga. Det har även blivit flera intressanta böcker om lantbrukets djur.

Märk och registrera din katt

Från och med 1 januari är det lag på att alla katter ska ID-märkas och registreras. Läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida här.

Djurskyddet Kronobergs aktiviteter hösten 2022 (genomfört)

Vi planerar två föreläsningskvällar, en medlemsresa och en föreläsning hos Svenska Turistföreningen.

Den 12 september kl 18.30 kommer Beteendeveterinären Anya Thörnqvist till Equmeniakyrkan och talar om katter med fokus på beteendeproblem och hur de kan förebyggas. Hur kan man komma till rätta med problemen när de har utvecklats?

I oktober hoppas vi kunna genomföra en medlemsresa till Universeum i Göteborg. Planering pågår.

Den 7 november kl 18.30 kommer Per Jensen till Equmeniakyrkan och berättar för oss om höns. Hur beter de sig? Vilka behov har de och hur ska vi hålla våra hobbyhöns?

Den 23 november kl 14.00 har STF Värend bjudit in oss att tala om vår verksamhet. Ordförande Björn Dahlén kommer att berätta om Djurskyddet Kronoberg och om vårt riksförbund Djurskyddet Sverige.

Medlemsresan 2022

Medlemsresan 2022 gick till Universeum i Göteborg den 22 oktober. Det blev ett intressant och lärorikt besök där veterinär Bo Runsten berättade och svarade på frågor. Han har varit ansvarig veterinär ända sedan planeringen av anläggningen för mer än tjugo år sedan. Universeum bedriver viktig verksamhet för att sprida kunskap och kraft för att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. Universeum medverkar även i ett internationellt nätverk för att bevara utrotningshotade djur.

Nyhetsbrev september 2022

Hej!
Sommaren övergår i höst och verksamheten i Djurskyddet Kronoberg går in i en ny termin. Vi hoppas och räknar med att smittan ska hålla sig i schack så att vi kan träffas på ett normalt sätt. Vi planerar för en spännande höst.

Första hjälpen för katter

Den 12 september kl. 18.30 kommer Anya Thörnqvist till Equmeniakyrkan och föreläser om katter. Anya är leg. veterinär och beteenderådgivare och driver företaget Beteendeveterinären. Har du funderat på varför katter spinner? Eller varför de verkar vara så förtjusta i lådor? Kanske har du haft problem med en katt som kissat på olämpliga ställen eller som bits mitt i en gosstund? Under kvällens föreläsning kommer kattens språk, beteenden och de vanligaste beteendeproblemen tas upp, samt vad du som ägare kan göra åt dem.

Medlemsresa till Universeum

Planering pågår för en medlemsresa lördagen den 8 oktober till Universeum i Göteborg. Den preliminära planen är avresa från Växjö kl. 8.00, en fikarast med egen kaffekorg och ankomst Universeum kl. 11.30. Åter i Växjö senast kl.19. Resan är för medlemmar, det går bra att bli medlem i samband med resan. En mindre avgift kommer att tas ut, storleksordningen 200:-. Djurskyddet Kronoberg bjuder medlemmarna på överskjutande kostnader för bussresan och inträdet. Lunchen får man ordna själv, det finns restaurang på Universeum.

Föreläsning med professor Per Jensen

Måndagen den 7 november återkommer vår populäre föreläsare Per Jensen och talar med rubriken Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns.
Det finns fler höns i världen än någon annan fågelart. Du kanske trodde att höns är yra i huvudet och att en hönsgård är ett kacklande kaos? Då har du en del överraskningar att vänta under den här föreläsningen. Hönsens sociala liv är bland de mest avancerade i fågelvärlden, deras språk är rikare än för någon annan art och deras tankeförmåga är mycket större än många tror. En nykläckt kyckling kan både räkna och dra slutsatser och hönsens känsloliv är rejält underskattat. Tyvärr tas mycket lite hänsyn till hönsens behov i den storskaliga ägg- och kycklingproduktionen. Har du en flock hobbyhöns hemma kan du också räkna med några goda råd om vad de egentligen behöver och uppskattar.

Föredrag om Djurskyddet Kronoberg och Djurskyddet Sverige

Onsdagen den 23 november kl. 14 berättar vår ordförande Björn Dahlén om Djurskyddet Kronoberg på en träff hos STF Värend. Den hålls i Pensionärernas hus på Skyttegatan 13. Föranmälan hos STF gäller.

Facebook, Instagram och hemsida

Djurskyddet Kronoberg gör debut på Facebook och Instagram. Sidorna är under uppbyggnad. Vår hemsida kommer givetvis att finnas kvar med adressen www.djurskyddet.se/kronoberg.

Hälsningar
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Nyhetsbrev maj 2022

Hej!

Nu startar vi upp verksamheten igen efter årsmötet den 15 mars.
Det är ett angeläget tema som Jessica Mann vill belysa när hon kommer till Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, måndagen den 16 maj kl.18.30.
Hennes föreläsning handlar om blygerhundar – ett beteende som ger många hundägare problem eftersom man ständigt måste förklara för omgivningen varför hunden gör som den gör, varför den skäller, morrar eller går undan. Detta ger hundägaren hårt arbete eftersom man i alla situationer måste ta hänsyn till hundens speciella behov.
På den här föreläsningen får du många konkreta tips av Jessica Mann, mångårig ägare av företaget Motiverade hundar, hur du ska stärka din hunds självförtroende och hur du kan göra den gladare så att den kan hantera sin tillvaro på ett bättre sätt. Du får också en förklaring till varför hundar är rädda och hur du kan se om din hund är rädd, arg eller frustrerad.
Hjärtligt välkomna!

Nya styrelsen

Årsmötet i Equmeniakyrkan tisdagen den 15 mars samlade 15 deltagare.
Med Benny Johansson som mötesordförande valdes följande styrelse för det kommande verksamhetsåret:
Ordförande Björn Dahlén (omval 1 år).
Ledamöter: Björn-Fredrik Tollin, Helene Stråth, Annica Uleskog (samtliga kvarstår 1 år). Ledamöter för 2 år: Shanaz Sandberg (omval), Josefine Rosenqvist (omval), Helena Dahlén (omval).
Ledamot för 1 år: Lennart Johansson (nyval).
Yngve Linnér undanbad sig omval.
Björn Dahlén utsågs att representera Djurskyddet Kronoberg som ombud på förbundsstämman för Djurskyddet Sverige den 7-8 maj 2022.

Framtida aktivitet

Pandemin har ju inneburit att vi har fått sätta stopp för utåtriktade aktiviteter som exempelvis medlemsresor.
Men nu har styrelsen startat arbetet med att ordna en medlemsresa med buss under hösten 2022.

Resmålet är ännu inte bestämt men vi kommer givetvis att gå ut med information om upplägget i god tid innan det fastställda resedatumet.
Styrelsen planerar även för två föreläsningskvällar under hösten 2022.
Det blir något att se fram emot!

Hälsningar
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Nyhetsbrev december 2021

Våra aktiviteter.

Det var en lång väntan på att få komma igång med våra föreläsningar. Coronapandemin har ju stoppat verksamheten både för oss och andra föreningar. Vi kunde inte arrangera några föredrag under första halvåret. Nu har vi dock kommit igång. Vi har i höst haft två föredrag om hundar och ett som handlade om vilda fåglar och fågelmatning. Dessa föredrag har utfallit till full belåtenhet. I samband med föredragen har vi också fått några nya medlemmar. Som lokal för våra föredrag har vi anlitat och kommer att anlita Equmeninkyrkan i Växjö. Där finns stora och anpassningsbara utrymmen för att undvika trängsel.

Inför nästa år är nu två datum fastställda. Tisdagen den 22 februari kommer Jessica Mann och föreläser om blygerhundar. Det kommer att handla om hur man skall agera om hunden är rädd, aggressiv eller frustrerad. Detta föredrag har tipsats oss från en av våra medlemmar.

Datum för nästa årsmöte är fastställt till tisdagen den 15 mars. Då kommer förutom årsmötet också stipendieutdelning att göras.

Vi planerar också för ett hönsföredrag med Per Jensen. Han är en uppskattad föredragshållare som varit hos oss vid tidigare tillfällen och han drar alltid många åhörare. 

När nya datum blir fastställda eller andra uppgifter behöver förmedlas kommer dessa att uppdateras på vår hemsida www.djurskyddet.se/kronoberg. Bevaka därför hemsidan för nyheter.    

Vi vann. 

Under Djurskyddet Sveriges föreningsdagar i oktober utsågs Djurskyddet Kronoberg till vinnare i tävlingen ”Årets kampanj för djuren”. Det hela handlar om byggandet av hundrastgården vid sjön Trummen. För två år sedan lämnades ett medborgarförslag om en tillgänglighetsanpassad rastgård för hundar. Det blev avslag i Växjö Kommun. När detta kom till vår kännedom i Djurskyddet Kronoberg beslöt vi att stötta projektet med 100.000:- och därefter bejakades förslaget och rastgården kunde invigas den 17 juni i år. Vi hade då också mottagit ett arv från Meg, Margareta Göthe-Dalgren som i många år varit ordförande i vår förening. Ett stort reportage om detta finns i förra numret av Djurskyddet. En informationsskylt till minne av Meg kommer att sättas upp vid rastgården.        

Stipendier.

Liksom förra året kommer vi att dela ut stipendier på max 75.000:-  Utlysning om ansökan till stipendier pågår nu. Sökande skall bedriva någon djurskyddsfrämjande verksamhet som forskning, utbildning eller annan verksamhet. Ansökningstiden sträcker sig till den 15 januari och utdelning sker i samband med årsmötet den 15 mars.  

Medlemsavgift 2022.

Vår huvudförening Djurskyddet Sverige skickar ut avier och handhar medlemsavgifter. På avin står att avgiften avser Djurskyddet Kronoberg. Avgiften är oförändrad 200:- för enskild medlem och 300:- för familj. För nya medlemmar som tillkommit vid höstens föreläsningar gäller avgiften hela 2022. Som medlem får man fri entré till våra föreläsningar och Djurskyddet Sveriges medlemstidning som utkommer fyra gånger per år.   

PS    Bra julklapp – Ge bort ett medlemskap i Djurskyddet Kronoberg!

Hälsningar och Gott Nytt År
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Nyhetsbrev augusti 2021

Nyhetsbrev augusti 2021

Uppstart av verksamheten.

I öveett år har vi tvingats att hålla vår verksamhet i pausläge på grund rådande pandemi och restriktionsregler. Vi är nu glada för att kunna återgå till normalläge. Därför har vi nu beslutat att under hösten genomföra det försenade årsmötet samt tre föreläsningskvällar. Stora salar kommer att bokas för att undvika trängsel. 

Kallelse till årsmöte.

Välkomna till Djurskyddet Kronobergs årsmöte 2021.

Plats: Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö

Tid: Tisdagen den 7 september kl. 18:30

Årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns tillgängliga på årsmötet. Handlingarna kan också läsas i förväg på vår hemsida www.djurskyddet.se/kronoberg. Motioner till årsmötet emotses gärna och lämnas då till styrelsen senast den 24 augusti

Dessa kan skickas till:

Yngve Linnér Smultronvägen 6  352 61 Växjö eller mail yngve.linner@telia.com

Vi räknar med att snabbt behandla de punkter som tillhör årsmötet.

När årsmötet är avslutat kommer årets stipendiater att kort berätta om sin verksamhet. Därefter bjuds på förtäring och då får medlemmar och stipendiater möjlighet att träffas. Kom till årsmötet för en trivsam kväll. Alla är välkomna.         

Kommande föredrag

Tisdagen den 28 september kommer den länge uppskjutna föreläsningen med  Jenny Wibäck att äga rum. Jenny har skrivit boken ”Starka  Möten” som handlar om hundars betydelse för vår hälsa och livsglädje.

Tisdagen den 19 oktober kommer Catja Paulsson från Ingelstadsgymnasiet att hålla en föreläsning om valpuppfostran.

Tisdagen den 2 november kommer Lotta Berg att hålla ett föredrag om vilda fåglar. Lotta är ornitolog och veterinär. Hon är en av våra tidigare stipendiater och var också med och guidade på vår medlemsresa till Hornborgasjön 2018. 

Alla sammankomster blir i Equmeniakyrkans lokaler  på Bergövägen 2 i Växjö och börjar alltid kl. 18.30.  

Medlemmar har alltid fri entré till våra föreläsningar.

Hundrastgård vid Trummen

För två år sedan lämnade Pia Hammargren in ett medborgarförslag om att en hundrastgård borde byggas vid sjön Trummen. Det blev då avslag från Växjö Kommun. När detta blev omnämnt i pressen och kom till vår kännedom i Djurskyddet beslöt vi att bidra med 100.000:- till projektet. Vi bedömde detta som ett lämpligt bidrag från oss eftersom vi nyligen mottagit ett arv från  Meg, Margareta Göthe-Dalgren. Meg har under många år varit ordförande i vår förening och har alltid haft ett genuint intresse för hundar. Efter fortsatta förhandlingar bejakades förslaget. Rastgården på 2.500 kvadratmeter invigdes den 17 juni. Den är tillgänglighetsanpassad och försedd med slussar. Rastgården har också sittplatser med bänkar och bord och för  de fyrbenta finns slalombana och tunnel.

Ett besök på rastplatsen rekommenderas. 

Hälsningar

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Nyhetsbrev mars 2021

Inställda aktiviteter

Enligt vår planering skulle årsmöte med stipendieutdelning äga rum den 23 mars och det tidigare uppskjutna föredraget med Jenny Wibäck hållas den 30 mars. Smittspridningen av coronaviruset har eskalerat och restriktioner mot folksamlingar har skärpts. Vi måste därför uppskjuta dessa aktiviteter till hösten. 

Stipendieutdelning

Vår framträdande aktivitet är att dela ut stipendier till de som driver någon djurskyddsfrämjande verksamhet. Vi har behandlat ett flertal ansökningar och beslutat att göra följande utdelningar. 

– Therese Lilliesköld som får 72.000:- för att genom länsstyrelserna göra en kartläggning av problemet med djursamlande i Sverige.

– Riksförbundet  VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) tilldelas 40.000:- för att färdigställa trycksaker som informerar om VOOVs stödinsatser till våldsutsattas djur.

– Frida Lundmark Hedman får 75.000:- för att bearbeta, analysera och publicera data från länsstyrelsernas kontrollprojekt om smutsiga nötkreatur.

– Svenska getavelsförbundet får 75.000:- för att jämföra och utvärdera tre olika metoder för ID-märkning av getter. Det gäller metoder som kan ersätta öronmärken.

Vi kommer att bjuda in dessa till höstens årsmöte. De kommer då att efter mötesförhandlingarna ges tillfälle att göra en kort redogörelse för sina projekt och svara på frågor från medlemmarna.. 

Kommande aktiviteter

Våra aktiviteter måste ligga i pausläge tills vidare. Till hösten räknar vi med att kunna återgå till normalläge. Förutom årsmötet och det uppskjutna föredraget med Jenny Wibäck har vi kontakt med flera föreläsare som ställer upp. 

Ornitolog och veterinär Lotta Berg, som är en av våra tidigare stipendiemottagare, kommer och talar om vilda fåglar. Hon var med och guidade på vår medlemsresa till Hornborgasjön 2018. 

Jessica Mann är villig att komma och hålla ett föredrag om rädda hundar. 

Vi har också kontakt med Catja Paulsson på Ingelstadsgymnasiet som kan ställa upp och tala om valpuppfostran. Hon kan också ordna med ett föredrag på plats i Ingelstad som skulle handla om udda sällskapsdjur med förevisning.

Inga datum är i dagsläget fastställda för aktiviteterna men vi står alltså väl förberedda så snart omständigheterna tillåter att vi kan träffas under normala former.

Gå gärna in på hemsidan www.djurskyddet.se/kronoberg för uppdatering om vår förening. Där finns även länk till Djurskyddet Sveriges hemsida.

Hälsningar 

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

Nyhetsbrev december 2020

Året som varit.

Att anordna föreläsningar är en stor del av vår verksamhet. Men redan i mars kom restriktioner om hur många personer som fick samlas per aktivitet på grund av smittspridningsrisk av covid-19. Vi sköt inplanerade möten på våren till hösten då vi på sommaren såg en lättnad i smittspridningen.  Lättnaden var dock bara tillfällig och något höstföredrag gick inte att genomföra. Vi måste ändock vara optimistiska och tro och planera för framtiden. Ett vaccin tycks nu ligga i närtid.

Styrelsen planerar att under nästa år arrangera tre föredrag på våren och tre på hösten.      

Vårens aktiviteter. 

Årsmötet med stipendieutdelning blir den 23 mars.

Den 30 mars kommer Jenny Wibäck att hålla sitt uppskjutna föredrag. Jenny har givit ut en unik hundbok som heter ”Starka möten” och som handlar om hur mycket ett sällskapsdjur kan betyda för oss vad gäller hälsa och livsglädje.

Ett hundföredrag planeras till april som skall handla om valpuppfostran. 

Under maj-juni planerar vi för en föreläsning om små och exotiska sällskapsdjur.    

Höstens aktiviteter.

Till hösten skall vi ha ett föredrag om vilda fåglar med ornitolog och veterinär Lotta Berg. 

Vi har också kontaktat Jessica Mann för att hålla en föreläsning om rädda hundar. Denna föreläsning har tipsats oss från en av våra medlemmar. 

Dessutom planerar vi för ett kattföredrag av beteendeveterinären Anya Thörnqvist.

Stipendier.

En av våra framträdande aktiviteter är stipendieutdelning. Utlysning om stipendieansökan pågår nu. Utdelningarna är på max 75.000:- och kan sökas av den som driver någon djurskyddsfrämjande verksamhet som forskning, utbildning eller annan verksamhet. Ansökningstiden sträcker sig till den 15 januari och utdelning sker i samband med årsmötet den 23 mars.  

Ny hemsida och folder.

Vi har förbättrat vår hemsida som heter www.djurskyddet.se/kronobergHemsidan kan nås även med den gamla adressen ”nu” i stället för ”se”. Det är bra att följa hemsidan för att vara uppdaterad om våra nyheter och se om förändringar har gjorts i vår planering.

En ny och aktuell folder är framtagen och bifogas detta nyhetsbrev. Om någon önskar fler foldrar för att dela ut till vänner och bekanta eller till någon organisation så hör av er till någon i styrelsen eller till info@djurskyddetkronoberg.se

Medlemsavgift.

Förutom foldern sänds med detta nyhetsbrev även avi om medlemsavgift för år 2021. Avgiften är oförändrad 200:- för enskild medlem och 300:- för familj. Som medlem får man fri entré till våra föreläsningar och Djurskyddet Sveriges medlemstidning som utkommer fyra gånger per år.   

PS    Bra julklapp – Ge bort ett medlemskap i Djurskyddet Kronoberg!

Hälsningar och Gott Nytt År

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg