Pris och villkor

Pris

Priset för en vuxen katt är 2 000 kr. Katten är då undersökt av veterinär, avmaskad, kastrerad, grundvaccinerad mot kattpest och kattsnuva, försäkrad hos Agria, id-märkt, anmäld till Jordbruksverket och avmaskad. Om den haft några skador när den kom in till oss är de också åtgärdade i den mån det går.

Att kastrera, vaccinera, id-märka och avmaska kostar ca 2 900 kr för en honkatt och ca 1 900 kr för en hankatt (beräkningar gjorda 2023).

Priset för en kattunge är 2 000 kr. Kattungen är då undersökt av veterinär, avmaskad, grundvaccinerad mot kattpest och kattsnuva, försäkrad i Agria, ID-märkt och anmäld till Jordbruksverket. Om kattungen/ungkatten är tillräckligt gammal så är den även kastrerad.

Skulle man adoptera katter parvis så tar vi 3 500 kr för båda katterna.

När du adopterar en katt från oss ges utrymme till en ny katt som behöver hjälp. Pengarna går oavkortat till att ge flera hemlösa och/eller vanvårdade katter en andra chans.

Villkor

Vid adoption av katt skrivs ett överlåtelseavtal. Katter som placeras i städer, tätbebyggda områden eller nära större vägar placeras uteslutande som innekatter. Det vore tragiskt om de, efter att ha fått en ny chans i livet, genast skulle bli överkörda.

Får katten däremot ett hem på landet i en trygg utemiljö anser vi att det är okej om den har möjlighet till utevistelse. Den måste i så fall först hållas inne under minst en månads tid så att den hinner etablera sig i sin nya hemmiljö med sin nya ägare.

Kattungar och ungkatter placeras antingen två tillsammans, eller så vill vi att det finns en katt i det nya hemmet sedan tidigare, så att den får en kattkompis.

Vi lägger ned väldigt mycket tid och kärlek på katterna, och vill att de ska få det så bra som möjligt.

Försäkring

Våra katter är försäkrade i Agria, vilket vi helst ser att den nya ägaren övertar för att få en säker start på sitt kattägande.

Öronskabb

Trots att katten inte haft någon öronskabb vid veterinärbesiktningen och när den lämnade katthemmet, har det förekommit att ägaren senare upptäckt öronskabb på sin nya katt. Enligt veterinären kan anlaget ligga latent hos en del katter och bryta ut vid större förändringar i kattens liv, t. ex en flytt. Om det skulle hända, ber vi att ni kontaktar oss för råd och hjälp. Det är en relativt enkel behandling som behövs och då kan vi hjälpa till i stället för att ni ska kosta på ett veterinärbesök. Det är under förutsättning att problemen uppstått i nära anslutning till att ni hämtat katten från oss.

Om något händer efter en längre tidsperiod, dvs flera månader efter att katten flyttat från oss, så kan ju andra faktorer ha kommit in. Men det är alltid bra att först kontakta oss om något problem uppstår med den katt ni tar från oss! Kolla alltid vad som står i kontraktet och övriga dokument ni får med er hem tillsammans med er nya familjemedlem.

Senast uppdaterad: 21 februari, 2024