Anmäl brott mot djur

Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse.

Du kan också göra en anmälan till Polisen som vidarebefordrar anmälan till Länsstyrelsen om de inte själva har möjlighet att handlägga ärendet.

Man kan också kontakta oss för stöd och råd men vi måste därefter hänvisa vidare till länsstyrelsen eller polisen.

Observera att den ideella föreningen Djurskyddet inte är en myndighet och därför inte har befogenhet att gå in i enskilda ärenden.

Anonym anmälan

En anmälan kan göras anonymt. Länsstyrelsen har skyldighet att utreda anonyma anmälningar till skillnad från Polisen. Nackdelen med en anonym anmälan är att det kan vara svårt för den som utreder ärendet att gå vidare. Det är ibland nödvändigt att någon kan vittna om vad de har sett och upplevt samt att det finns dokumentation om händelseförlopp, tidsangivelser med mera.

Läs mer på www.djurskyddet.se eller djurskydd.jamtland@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 18 augusti, 2022

Djur som far illa

Om du tror att ett djur far illa, ring till Länsstyrelsens djurskyddsnr 010-225 30 00, kl 9–12, eller mejla djurskydd.jamtland@
lansstyrelsen.se
. Vid akuta djurskyddsärenden kvällar, nätter och helger, ring polisen 114 14 och begär Polisen i Jämtland.