Styrelse

Föreningens styrelse verksamhetsåret 2023

Ordförande: Johanna Hägg

Vice ordförande: Anna Åfeldt

Sekreterare: Sandra Zetterman

Kassör: Susiette Demant

Ledamöter:

Peter Johansson

Sophia Nygren

Suppleant:

Cecilia Lund

Senast uppdaterad: 23 april, 2023

Om oss

Kontakt

Organisationsnr

Organisationsnummer:
802470-2840