Styrelse

Föreningens styrelse verksamhetsåret 2022

Ordförande Johanna Hägg
Sekreterare Hanna Karlsson
Kassör Susiette Demant
Vice ordförande Anna Åfeldt

Ledarmot

Peter Johansson

Cecilia Lund

Suppleanter

Juno Fällbom och Anna-Lena Högström

Senast uppdaterad: 10 april, 2022

Om oss

Kontakt

Organisationsnr

Organisationsnummer:
802470-2840