Styrelse

Föreningens styrelse verksamhetsåret 2024

Ordförande: Caroline Östling

Vice ordförande: Peter Johansson

Sekreterare: Sandra Zetterman

Kassör: Susiette Demant

Ledamöter:

Elisabeth Ejnebrand

Paulina Fjällgren

Susanne Skånberg

Suppleant:

Peter Nilsson

Senast uppdaterad: 4 april, 2024

Om oss

Kontakt

Organisationsnr

Organisationsnummer:
802470-2840