Om temperatur i bil

Bilar och djur i sommartid – ingen bra kombination

De flesta vet hur det är att sätta sig i en solvarm bil (helst med kortbyxor och läderklädsel) och hur lång tid det tar för att kyla ner kupén efter att man startat bilen. Men vad de flesta inte vet är hur kort tid det tar för kupén att bli kokhet. Sommaren är en tid då vi ofta befinner oss på resande fot med eller utan våra fyrfota vänner.

En enkel undersökning visar att på mycket kort tid blir bilen en dödsfälla för ett instängt djur. En bil parkerades klockan 08:30 i skuggan, yttertemperaturen vid tillfället var 14 grader. Bilens innertemperatur var 19 grader. Fram till klockan 14:30 gjordes varje timme en avläsning av ytter- och innertemperaturen samt väderleken.

Tabell för temperaturer i bil

Som ni ser behövs det inte mycket innan bilens insida har nått en oroväckande hög temperatur.

Viktigt att notera är att bilens innertemperatur påverkas mycket litet av om fönster och/eller baklucka står öppen. Värmeslag kan även uppstå om hund/katten färdas i bur där solen ligger på under en längre tid och inget solskydd finns.

Hundar och katter svettas inte

Hundar och katter är mycket känsliga för höga temperaturer. Redan när termometern visar på över 41 grader kroppstemperatur finns det risk för överhettning. Hunden och katten svettas inte som vi människor. Istället används tassar och öron för att reglera kroppstemperaturen, blir temperaturen för hög blir djuret stressat och börjar flåsa vilket förorsakar ökad cirkulation och ytterligare ökad kroppstemperatur

Kyl ned djuret

Djuret kan mycket snabbt gå från att vara kontaktbar till total chock/koma. Några av organen som kan ta skada vid värmeslag är njurar, hjärta och lungor. Upplever du att ditt djur påverkats av värmen bör du försöka få ner kroppstemperaturen genom att t.ex. hälla vatten på det och därefter snabbt uppsöka veterinär.

Hur ersätter försäkringen?

Försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter talar mycket om att du som ägare och försäkringstagare måste göra allt som står i din makt för att undvika att ett försäkringsfall uppstår. Om du som ägare/försäkringstagare avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot dessa föreskrifter har t.ex. Agria rätt att sätta ner ersättning.

Nedsättning av ersättningen beror på yttre omständigheter, det vill säga omständigheterna till varför skadefallet uppstod. Som regel krävs väldigt exceptionella händelser för att kostnaden för behandling av värmeslag ska vara ersättningsbar ur försäkringen. Oftast sätts ersättningen ner till noll kronor.

Vad säger lagen?

Du som lämnar ditt djur i en varm bil kan bli åtalad för djurplågeri. För dig som räddar ett djur ur en varm bil och det handlar om en nödhandling har du skydd enligt Brottsbalken §24. Agria t ex rekommenderar dock att du kontaktar polisen om möjlighet finns, alternativt att du har ett vittne som kan intyga att djuret led innan du räddar djuret.

Senast uppdaterad: 13 februari, 2019