Djurskyddslagar

Fr.o.m. 1.4 2019 har vi en ny djurskyddslag. Nyheter i lagen är bl.a. ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge husdjur och ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov. 

En annan nyhet är Lex Maja. Maja var en katt som svalt ihjäl 2016 när hennes matte lades in på sjukhus. Sekretessregler gjorde att hemtjänsten inte slog larm om att Maja var ensam hemma. Nu finns alltså en möjlighet för vårdpersonal att slå larm om vanvård utan att bryta sekretessen. 

Redan den 1 maj 2008 infördes nya djurskyddsregler för landets alla katt- och hundägare. Lagen ställer krav på att hundar och katter ska ha tillsyn minst två gånger om dagen, att katter och hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosedda, att hundar inte får hållas bundna inomhus och mycket mer. De fullständiga reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se

Tyvärr finns inga krav på obligatorisk id-märkning av katter och kastrering av katter som rör sig fritt utomhus, något som Djurskyddet Sverige och andra djurskyddsorganisationer fortsätter att kämpa för. Sådana bestämmelser skulle vara av stor betydelse för att begränsa antalet hemlösa katter i Sverige.

Senast uppdaterad: 27 februari, 2019