Testamentera

Låt din omtanke om djuren leva vidare

Vi känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför att det finns personer som vill göra vår förening till förmånstagare i sina testamenten. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta själva testamentet, det bör du göra tillsammans med en kunnig person (till exempel en jurist).

Om du vill stödja oss redan nu så går det att upprätta en stående överföring från bankkonto till bankkonto. Om du behöver hjälp med en sådan överföring behöver du kontakta din bank.

Djurskyddet Jämtlands län
Bankgiro: 449-7459
Organisationsnr: 802470-2840

Varför testamentera till Djurskyddet?

Många djurvänner med stort engagemang för sina egna sällskapsdjur och djurskyddsfrågor ser Djurskyddet Jämtlands län som en lämplig mottagare av gåvor eller donationer. Men det kan vara svårt att avgöra om en förening är seriös i sin verksamhet eller att den över huvud taget existerar. Därför vill vi berätta om vår förening och hur vi arbetar.

Djurskyddet Jämtlands län är en lokal djurskyddsförening, men också en av ca 50 föreningar som är anslutna till riksförbundet Djurskyddet Sverige. Centralt arbetar Djurskyddet för att påverka samhällsnormer och lagstiftning till förmån för djuren. På lokal nivå arbetar vi konkret genom att driva ett katthem, där vi tar hand om hemlösa katter som omhändertagits av myndigheterna och placerar dem i nya kärleksfulla hem. Vi arbetar också med att sprida information om djurskydd samt håller dörren öppen för de djurskyddsinsatser som våra medlemmar vill genomföra. Vi är ca 250 medlemmar, samt har volontärer och en styrelse som alla arbetar på ideell basis.

Ring oss gärna (kontaktuppgifter) eller besök riksförbundets hemsida www.djurskyddet.se för ytterligare information om vår organisation.

Senast uppdaterad: 15 januari, 2022