Djurskyddet Jämtlands Län

Vi är en ideell förening som, tillsammans med andra lokala föreningar, utgör riksförbundet Djurskyddet Sverige.

Vi arbetar för att alla djur i Jämtlands län ska ha bra levnadsvillkor och aldrig utsättas för misskötsel. Vår uppgift är att väcka insikt om att djur är varelser med behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande.

Vi ska arbeta genom utåtriktade aktiviteter, rådgivning, kunskapsförmedling och opinionsbildning för att förbättra djurens villkor. Den 1 december 2012 öppnade vi ett katthem för övergivna och vilsna katter såväl som ett kattpensionat.

Arbetet finansieras av medlemsavgifter, aktiviteter samt gåvor, arv och sponsring.

Katter har tyvärr låg status och behandlas därefter. Man räknar med att det finns över 100 000 övergivna och hemlösa katter i Sverige. Situationen för katterna har tyvärr inte blivit bättre med åren, snarare tvärtom. Så även i Jämtlands län. När vi sett det stora behovet, är det mot denna bakgrund som vi i styrelsen beslutade att öppna ett katthem i egen regi.

Du behövs!

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Gå med i vår förening och gör en insats för djuren! Vi behöver Volontärer! Läs mer under sidan om Katthem eller klicka här.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2019