Djurskyddet Jämtlands län

Vi är en ideell förening som, tillsammans med andra lokala föreningar, utgör riksförbundet Djurskyddet Sverige.

Vi arbetar för att alla djur i Jämtlands län ska ha bra levnadsvillkor och aldrig utsättas för misskötsel. Vår uppgift är att väcka insikt om att djur är varelser med behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande.

Vi ska arbeta genom utåtriktade aktiviteter, rådgivning, kunskapsförmedling och opinionsbildning för att förbättra djurens villkor.

Arbetet finansieras av medlemsavgifter, aktiviteter samt gåvor, arv och sponsring.

Stadgar (Normalstadgar Djurskyddet Sverige)

Katthemmet

Katter har tyvärr fortfarande låg status i samhället och de behandlas därefter. Man räknar med att det finns över 100 000 övergivna och hemlösa katter i Sverige. Mot denna bakgrund driver vår förening sedan den 1 december 2012 ett katthem i egen regi.

Du behövs!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gå med i vår förening och gör en insats för djuren. Vi välkomnar alltid nya volontärer!

Läs mer på sidan Katthem.

Senast uppdaterad: 31 januari, 2024