Kampanj för kastrering 2021

Under november 2021 kommer Djurskyddet Jämtlands län att erbjuda ett bidrag till den som låter kastrera sin katt. Bidraget är 300 kr per kastrerad katt.

Vi kommer också att samarbeta med djursjukhus och veterinärer som under perioden ger rabatter på kastrering eller id-märkning i samband med kastrering. Eventuella rabatter kan kombineras med Djurskyddets bidrag.

Villkor

Villkor för Djurskyddet Jämtlands läns bidrag:

  • Kastreringen ska utföras av en legitimerad veterinär.
  • Ett bokföringsbart betalningsbevis ska vara oss tillhanda senast den 15 december 2021.
  • Kastreringen ska vara utförd tidigast den 20 oktober 2021 och senast den 15 december 2021.
  • Du som ansöker ska vara folkbokförd i Jämtlands län.
  • Du som ansöker ska kunna uppge ett bankkonto för inbetalningen.

Djurskyddet Jämtlands län förbehåller sig rätten att begränsa antalet utbetalda bidrag. Bidragen kommer då att fördelas till sökanden i den ordning ansökningarna kommit oss tillhanda.

Svar på frågor

Vad är ett betalningsbevis?

När du betalar djursjukhuset eller veterinären för kastreringen får du ett kvitto. Vi vill ha en kopia av det kvittot, där det tydligt ska framgår vad du betalat för och när betalningens skedde. Det kan vara en papperskopia, en elektronisk kopia eller till och med ett foto av ditt kvitto.

Hur lämnar jag in mitt betalningsbevis och uppgiften om mottagande bankkonto?

Du kan skicka betalningsbeviset och uppgiften om mottagande bankkonto med vanlig post, med mejl till jamtland@djurskyddet.se eller i vår postlåda på katthemmet.

Kan jag få bidraget utbetalt via Swish eller annan betalningstjänst?

Nej, vi betalar endast ut bidraget direkt till ett bankkonto som du måste meddela oss tillsammans med betalningsbeviset.

Senast uppdaterad: 18 oktober, 2021