Djurskyddet Sveriges forskningsstiftelse för främjandet av djurs välfärd

En flock hönor i gräset

Djurskyddet Sveriges forskningsstiftelse för främjandet av djurs välfärd registrerades 2024. Stiftelsen har som syfte att ge ekonomiskt stöd till forskningsprojekt som syftar till att främja djurs välfärd och som går i linje med Djurskyddet Sveriges ändamål att verka för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Projekten som får stöd ska rymmas inom frågor som lyfts i Djurskyddet Sveriges principprogram och verka för att följa dess målsättningar.

En första utlysning kommer att öppnas i början av september 2024 och kommer att vara öppen för ansökningar under en månads tid.  Mer information om utlysningen publiceras efterhand.

Är du intresserad av att få ett information när utlysningen öppnas? Meddela detta i ett mejl till forskningsstiftelse@djurskyddet.se så skickar vi mer information längre fram.

Läs mer om hur stiftelsen fungerar i våra policydokument
Stadgar
Forskningspolicy
Gåvopolicy

Senast uppdaterad: 11 juli, 2024