Om oss

Djurskyddet Sverige är med sina ungefär 11 500 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 41 anslutna lokalföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

Målsättning

Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Djurskyddsarbete på kort och lång sikt

Vi arbetar långsiktigt genom att påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Vi räddar djur och gör praktisk och direkt skillnad genom att ge övergivna djur nya kärleksfulla hem – detta arbete bedrivs av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet.

Partipolitiskt obunden

Vi är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som fattats av ett politiskt parti.

Lagliga metoder

Vi arbetar enbart med lagliga metoder och tar tydligt avstånd från alla typer av hot, intrång och annan brottslig verksamhet.

Finansiering

Arbetet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Djurskyddet Sverige har 90-konto (90 01 06-6) vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer under Så används pengarna.

Historik

Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund

Den 20 maj 1893 höll Karlskrona Allmänna Djurskyddsförening sitt första styrelsemöte. På mötet föreslog Ernst Wadstein att alla djurskyddsföreningar i Sverige skulle gå ihop till ett gemensamt förbund för att få större genomslagskraft. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen var intresserade och bad Ernst Wadstein om hjälp att förverkliga idén. De lokala föreningarna tillfrågades, och 18 av dessa visade sig vara intresserade av en sammanslutning.

Representanter från föreningarna arbetade tillsammans fram ett förslag till hur centralorganisationen skulle se ut, och den 4 juni 1897 bildades De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund (SDC). Det var startskottet för riksorganisationens arbete, som sedan har pågått i över 100 år.

Namnbyten

Riksorganisationen har bytt namn två gånger. 1939 bytte man från Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund, och sedan den 1 mars 2004 har namnet varit Djurskyddet Sverige.

Utbrytarorganisationer

I juni 1939 var 67 djurskyddsföreningar medlemmar i SDC. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen (numera Svenska Djurskyddsföreninigen) och Nordiska Samfundet mot plågsamma djurförsök (numera Förbundet Djurens Rätt) var två av dessa medlemmar, som lämnade SDR på 50-talet för att arbeta på egen hand. Djurskyddet Sverige samarbetar dock än idag med dessa organisationer i viktiga frågor både nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad: 20 maj, 2024

Läs mer om oss i vår interaktiva broschyr

Framsidan av broschyren föreställer en långhårig katt som tittar in i kameran. Och texten I djurens namn sedan 1897.

Bli medlem