Starta en egen insamling

Starta en insamling till förmån för djuren

Har du tankar på att samla vänner och bekanta och göra en bra sak till förmån för djurens beskydd? Vi får ofta frågor från djurvänner om de kan hjälpa till att samla in gåvor och marknadsföra vår organisation ­– och hur det kan organiseras. Här följer lite information som är bra att känna till.

Vi välkomnar varmt gåvor från alla engagerade – såväl privatpersoner som organisationer och företag. Du/ni får mycket gärna utföra insamlingsaktiviteter eller sälja produkter till förmån för Djurskyddet Sverige. Då är det viktigt att det framgår att det är du/ni som är ansvarig och samlar in pengarna ”på egen hand” – och att du/ni sedan skänker dem vidare till Djurskyddet Sverige.

Vi har 90-konto och följer ett regelverk för insamling som tagits fram av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär bland annat att vi måste ha god kontroll över insamlingen och garantera att pengarna används på rätt sätt. Ingen annan utom vi själva får utföra pengainsamlingar där Djurskyddet Sveriges namn används som avsändare. På vår hemsida kan du/ni kostnadsfritt beställa informationsmaterial om du/ni vill använda det i samband med insamlingen.

Vi emotser insamlingar och gåvor direkt till vårt PlusGirokonto 90 01 06-6. Vänligen märk gåvan med ”Egen insamling”.

Djuren tackar för ditt engagemang!

Senast uppdaterad: 23 november, 2023

Vid frågor

Kontakta
Sara Frick
Chef för kommunikation och insamling
08-688 28 31
sara.frick@djurskyddet.se

Ladda ner pdf

Ladda ner och skriv ut informationen om att starta en egen insamling.

Hur används pengarna?

Läs här om hur vi använder våra pengar.