Inför riksdagsvalet 2022

Den 11 september är det val till riksdag, kommuner och landsting. Djurskyddet Sverige vill såklart att djurskyddsfrågor ska vara med i debatten inför valet så att politikerna förstår att de frågorna är viktiga. Vi har genom PR-byrån Westanders stora valenkät ställt två av våra prioriterade frågor till Sveriges riksdagskandidater. Enkäten genomfördes som en elektronisk enkät mellan 24 maj – 26 juni och skickades till alla riksdagskandidater. Totalt samlades 276 svar in vilket ger en svarsfrekvens på 50%.

1. Anser du att minkfarmer bör förbjudas i Sverige?

Enligt svensk djurskyddslag ska alla djur hållas så att deras välfärd främjas och att de har rätt att kunna bete sig naturligt. Dagens minkhållning lever inte upp till dessa krav men trots det var det endast inom Vänsterpartiet och Liberalerna 100% svarade att de ansåg att minkfarmer bör förbjudas i Sverige. Inom Miljöpartiet svarade över 95% att de ville förbjuda minkfarmerna.

2. Tycker du att beteskravet ska finnas kvar?

Enligt djurskyddsförordningen ska alla kor i Sverige som är äldre än sex månader och hålls för mjölkproduktion hållas på bete under sommaren. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, beslutade under sin stämma 2020 att arbeta för ett slopat beteskrav för mjölkkor i lösdrift. Det här anser vi är helt fel. Endast inom Vänsterpartiet svarade 100% att de ville behålla beteskravet. Inom Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna svarade över 95% att de ville behålla beteskravet.

Klicka på respektive parti för att se vad partiet svarat och vilka riksdagskandidater du ska kryssa om du vill förbjuda minkfarmerna och behålla beteskravet.

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Djurskyddet i ABF:s valstudio

Den 8 september 13:30-14:00 kommer Djurskyddet Sverige att delta i ABF:s valstudio. Under vår halvtimme i studion lyfter vi precis de här två frågorna. Minkfarmerna i Sverige och beteskravet för mjölkkor. Läs mer här.

Tidningen Djurskyddets granskning av partierna

Tidningen Djurskyddet har frågat samtliga riksdagspartier vad de vill göra i tio viktiga djurskyddsfrågor. Läs hur riksdagspartierna tänker driva sin djurskyddspolitik för olika djurslag och var de står i konkreta djurskyddsfrågor på tidningens hemsida.

Vad kan du göra för att lyfta djurskyddsfrågorna?

  • Använd gärna frågorna och svaren ovan och kontakta dina lokala politiker för att visa att du tycker att djurskyddsfrågor är viktiga.
  • Titta på riksdagspartiernas hemsidor och se om djurskyddsfrågorna finns med. Om inte: mejla och fråga vad partiet tycker.
  • Kontakta toppnamnen på listorna till riksdag, kommun och landsting för det eller de partier som du funderar på att rösta på, och fråga var dessa står i djurskyddsfrågor samt hur viktiga dessa frågor är för personerna. Kanske vill du kryssa den kandidat som brinner mest för djuren?

Tillsammans kan vi göra skillnad för djuren!

Senast uppdaterad: 12 december, 2022